Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2021 24

Javni poziv za izvedbo Javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2021 sofinancirala Občina Jesenice

Predmet in namen javnega poziva:

Predmet poziva je sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v letu 2021, ki ga izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2021 2024.

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnega kulturnega programa, ki bo izveden strokovno, uspešno ter bo javno dostopen in bo zasledoval cilje kulturne politike lokalne skupnosti oz. uresničevanju ukrepov iz Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025.

Razpisni rok:

Javni poziv se prične v sredo, 24.2.2021 in se zaključi v četrtek, 25.3.2021 (opomba: trajanje najmanj 30 dni) oziroma s porabo sredstev. Vloge bodo v okviru tega roka obravnavane po času prispetja.

Oblika, rok in način oddaje vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloge vlagateljev morajo biti popolne in poslane po pošti kot priporočene pošiljke na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno četrtka, 25.3.2021 (oz. do porabe sredstev). Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

 » Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2021 sofinancirala Občina Jesenice – sklic 611-1/2021– NE ODPIRAJ!«

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo vloge je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni poziv.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

 

Več o javnem pozivu v spodaj priloženi razpisni dokumentaciji

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 24. 2. 2021
  • Veljavno do: 25. 3. 2021
Prebrano 796 krat Nazadnje urejano na petek, 20 avgust 2021 06:46

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave