Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

maj 2021 24

Razpis za podelitev priznanj KS Plavž

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ
Tavčarjeva 3/b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti, z dne 8. 12. 2014, Svet krajevne skupnosti objavlja

R  A  Z  P  I  S

za podelitev priznanj KS PLAVŽ

 

I. Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:

  • za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
  • za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti lahko pošljejo:

  • Fizične osebe
  • Organizacije
  • Javni zavodi
  •  Društva

Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke predlaganega kandidata.

III. Rok razpisa

Razpis traja od 4. 6. 2021 do 14. 6. 2021.

Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika KS Plavž.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:

Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270 Jesenice, do vključno 14. 6. 2021. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2021”.

Odpiranje prispelih vlog bo 16. 6. 2021 na sedežu krajevne skupnosti.

Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

     Predsednica KS Plavž:
Ivanka Zupančič, l. r.

 

 

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 8. 6. 2018
  • Veljavno do: 18. 6. 2018
Prebrano 818 krat Nazadnje urejano na torek, 27 julij 2021 14:59

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave