Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2022 22

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas - strokovni sodelavec za turistično promocijo

Številka: 110-5/2022
Datum: 22.2.2022

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) objavlja

 

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ZA TURISTIČNO PROMOCIJO  (šifra J017135, DM št. 94)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Izobrazba:
 • Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) - 16201
 • Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) - 16202
 • Visokošolska strokovna izobrazba – 16203
 • Visokošolska univerzitetna izobrazba – 16204
 • Izobrazba s področja družboslovnih ali humanističnih ved
 1. delovne izkušnje:
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
 1. Posebni pogoji:
 • Aktivno znanje angleškega in vsaj še enega svetovnega jezika
 • vozniški izpit B kategorije

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge strokovnega sodelavca VII/1 za turistično promocijo:

 • Zbiranje in posredovanje turističnih informacij
 • Promocija turistične ponudbe
 • Koordinacija turističnih ponudnikov za potrebe promocije turistične ponudbe
 • Priprava promocijskih in informacijskih besedil, oglasov in objav
 • Izvajanje turistične promocije v različnih medijih in komunikacijskih kanalih (tiskani, avdio, vizualni, digitalni mediji)
 • Razvoj in priprava promocijskih in marketinških aktivnosti in kampanj
 • Osnovno urejanje spletne strani in uporaba digitalnih komunikacijskih orodij za namen turistične promocije
 • Zbiranje in obdelava statističnih podatkov
 • Koordinacija lokalne turistične vodniške službe in vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov
 • Pomoč pri pripravi, organizaciji in koordinaciji razvoja turističnih produktov
 • Prodaja spominkov in drugega blaga, blagajniško poslovanje

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost bodo imeli kandidati, ki lahko izkažejo delovne izkušnje v turistični dejavnosti na področju promocije.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih TIC Jesenice, C. m. Tita 18, Jesenice in v drugih prostorih, kjer Občina Jesenice opravlja svoje naloge, ter na terenu. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-5/2022 – strokovni sodelavec VII/1 za turistično promocijo« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 4.3.2022. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 22. 2. 2022
 • Veljavno do: 4. 3. 2022
Prebrano 664 krat Nazadnje urejano na četrtek, 10 marec 2022 15:35

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave