Javni razpisi

jul  2012 04

Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnega premoženja na osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Ulica Viktorja Kejžarja 35
SI – 4270 Jesenice
Tel: 04 583 41 50
Fax: 04 583 41 52
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Splet: www.poldestrazisar.si

Osnovna_ola_Poldeta_Straiarja

Številka: 53/2012

Datum: 04. 07. 2012

Na podlagi 22. in 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavljamo

Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnega premoženja na osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice

 

1. Predmet najema

Predmet najema so pritlični deli Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice v skupni izmeri 237,24 m2,  v objektu na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice. Izklicna cena najema znaša 4,50 EUR na m2 na mesec.

2. Podatki o nepremičnini

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb,je last Občine Jesenice in v upravljanju Osnovne šole Poldeta Stražišarja.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu    

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM  NEPREMIČNINE« v pisarno ravnatelja Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-mailnaslov pošiljatelja.

4. Potek razpisa in dodatne informacije

Rok za oddajo ponudb je sreda,22. 8.2012 do 14.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so najemniki vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 22. 8.2012 po 14.00 uri, ne bodo upoštevane.

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice pri ge. Andreji Kalan, poslovni sekretarki, tel. 04/5834-150. Cenitveno poročilo prostorov, ki so predmet tega javnega razpisa, je na vpogled dostopno v prostorih uprave OŠ Poldeta Stražišarja.

Gregor Skumavc, prof.def.

v.d. ravnatelja

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 04-07-2012
  • Veljavno do: 22-08-2012
Prebrano 3506 krat Nazadnje urejano na sreda, 12 september 2012 12:00