Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

okt 2022 03

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2022

Štev.:    110-11/2022-5
Datum: 03. 10. 2022

Na podlagi 8. člena  Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12) in spremembe (Uradni list RS, št. 45/15, 35/17, 44/18, 46/19 in 82/20) objavljam naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022

Predmet javnega razpisa:

Denarne pomoči za izobraževanje so namenjene za naslednja področja:

 1. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ
 2. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
 3. DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKA STOPNJE

Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ
Denarne pomoči za izredni študij, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, in sicer za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje povezano z delom, ki ga opravljajo v javnem zavodu, v katerem so zaposleni ali pa je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent), ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblik status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

C. DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE
Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske stopnje.

Oblika, rok in način oddaje prijav za posamezna področja

Vloge za vse tri oblike pomoči morajo biti izpolnjene na ustreznem razpisanem obrazcu in morajo vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis je odprt od ponedeljka 3.10.2022 in se zaključi v ponedeljek 17.10.2022.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 17.10.2022. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

ZA DENARNO POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2022;  DENARNA POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

ZA DENARNO POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2022;  DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSALJANJA - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

ZA DENARNO POMOČ ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2022;  DENARNA POMOČ ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave so v pomoč vlagateljem priložene že izdelane naslovnice, ki jih lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

Razpisna dokumentacija (Več v priloženih dokumentih)

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o predmetu razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep,
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.jesenice.si. pod rubriko »Javna naročila in razpisi« – »Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2022«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Aleksandri Potočnik (tel. 04/ 5869 278 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 3. 10. 2022
 • Veljavno do: 17. 10. 2022
Prebrano 866 krat Nazadnje urejano na petek, 30 december 2022 12:15