Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

apr  2023 18

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM V

Številka: 110-7/2023
Datum: 18/3-2023

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) objavlja

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas
EKONOM V  (šifra J035010, DM št. 97)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Izobrazba:

 • srednja strokovna izobrazba – 15001
 • srednja splošna izobrazba - 15002
 1. delovne izkušnje:

 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 1. Posebni pogoji:

 • vozniški izpit B kategorije

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge EKONOMA V:

 • nabava in oddaja drobnega inventarja in pisarniškega materiala ter vodenje evidenc glede zalog
 • hišniško vzdrževalna dela v občinski stavbi in njeni okolici
 • skrb za redno izvedbo servisnih pregledov naprav in instalacij v upravni stavbi Občine Jesenice
 • vzdrževanje vozil in skrb za njihovo tehnično brezhibnost
 • tehnična podpora v smislu hišniških opravil (poznavanje objektov v upravljanju) za potrebe zavarovanja premoženja
 • koordinacija dela čistilk
 • zagotavljanje varnega bivanjskega okolja v zavetišču za brezdomce
 • izvajanje strokovno tehničnih nalog za občinsko upravo po odredbi nadrejenega
 • planiranje in nadzor nad sredstvi proračuna s področja dela

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, in v drugih prostorih, kjer Občina Jesenice opravlja svoje naloge, ter na terenu. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-7/2023 – ekonom V« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 16 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 3. 5. 2023. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 18. 4. 2023
 • Veljavno do: 3. 5. 2023
Prebrano 535 krat Nazadnje urejano na torek, 18 april 2023 15:08

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave