Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

maj 2024 31

Razpis za podelitev priznanj KS Plavž 2024

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ
Tavčarjeva 3/b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti z dne 8. 12. 2014, objavlja Svet krajevne skupnosti

R  A  Z  P  I  S
za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I. Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:

  • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
  • za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti lahko pošljejo:

  • Fizične osebe
  • Organizacije
  • Javni zavodi
  • Društva

Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke predlaganega kandidata.

III. Razpis traja od dneva objave, od 31. 5. 2024 do 10. 6. 2024

Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika KS Plavž.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:

Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 10. 6. 2024. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2024

Odpiranje prispelih vlog  bo v sredo, dne 12. 6. 2024 na sedežu krajevne skupnosti.

Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 31. 5. 2024
  • Veljavno do: 10. 6. 2024
Prebrano 95 krat Nazadnje urejano na sreda, 22 maj 2024 15:02

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave