Javni razpisi

maj 2013 24

Razpis za podelitev priznanj KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

Sveti krajevnih skupnosti
Staneta Bokala
Mirka roglja-petka
Cirila tavčarja
Tavčarjeva 3/b, 4270  jesenice

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti, objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

 Razpis za podelitev priznanj KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

I. Priznanja  krajevnih skupnosti:

 • KS Mirka Roglja-Petka
 • KS Cirila Tavčarja
 • KS Staneta Bokala

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih
 • Za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevnih skupnostih

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 • Društva

IV. Razpis traja od dneva objave, od 24.05.2013 do 06.06.2013

 • Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika vseh treh KS, dne 28.6.2013.

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud:

 • Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja-Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 6. junija 2013. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2013.”
 • Odpiranje prispelih vlog  bo 10. junija 2013 na sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
 • Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
 • Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Predsednica KS M. Roglja-Petka, Ana Marija KOROŠEC l.r.
Predsednica KS C. Tavčarja,  Ivanka ZUPANČIČ l.r.
Predsednica KS S. Bokala,  Mili ILENIČ l.r.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 24.05.2013
 • Veljavno do: 06.06.2013
Prebrano 2855 krat Nazadnje urejano na sreda, 15 maj 2013 09:44