Javni razpisi

maj 2014 23

Razpis za podelitev priznanj KS Mirka Roglja Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

R  A  Z  P  I  S

za podelitev priznanj KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala


I. Priznanja  krajevnih skupnosti:

 • KS Mirka Roglja-Petka
 • KS Cirila Tavčarja
 • KS Staneta Bokala

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih.
 • Za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevnih skupnostih.

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 • Društva

IV.    Razpis traja od dneva objave, od 23.05.2014 do 06.06.2014

 • Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika vseh treh KS, dne 27.6.2014.

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud:

 • Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja-Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 6. junija 2014. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2014.”
 • Odpiranje prispelih vlog  bo 11. junija 2014 na sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
 • Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
 • Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Predsednica KS M. Roglja-Petka:

Ana Marija KOROŠEC l.r.

Predsednica KS C. Tavčarja:

Ivanka ZUPANČIČ l.r

Predsednica KS S. Bokala:

Mili ILENIČ l.r


       
          .         .

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 23-05-2014
 • Veljavno do: 06-06-2014
Prebrano 2285 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 09 junij 2014 14:49