Javni razpisi

dec  2010 31

Razpis delovnega mesta direktorja Gledališča Toneta Čufarja Jesenice

OBČINSKI SVET
OBČINE JESENICE
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 10. in 11. člena  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Gledališče  Toneta Čufarja Jesenice« (Ur. List RS, št. 44/2009)


razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice (m/ž),

 

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

 

  • univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulture, od tega najmanj 2 leti na vodstvenih delovnih mestih,
  • poznavanje dela v javnem zavodu.

 

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.

 

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda, za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

 

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave razpisa, oziroma najkasneje do vključno – 14. januarja 2011 pošljejo na naslov:

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice«, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA »GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice«.

 

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

 

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja:
Vera Pintar

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 31-12-2010
  • Veljavno do: 15-01-2011
Prebrano 3763 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 03 januar 2011 22:27