Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Predmet potencialne ustanovitve stavbne pravice sta nepremičnini zemljišče s parc. št. 62/4, v izmeri 12 661m2, k.o. Lovrečica, zemljišče s parc. št. 62/7, v izmeri 4 249 m2, k.o. Lovrečica, v skupni izmeri 16 910 m2, ki v naravi predstavljata zemljišče na območju Republike Hrvaške in ležita v neposredni bližini avtokampa Finida. Po razpoložljivih podatkih nepremičnini nista komunalno opremljeni, ležita pa v območju, ki ga veljavni prostorski akt mesta Umag opredeljuje kot nastanitveno turistična raba zemljišč (kamp).

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave