Skok na osrednjo vsebino

Novice

Nov 2021 25

Na sestanku z upravniki in etažnimi lastniki o možnih rešitvah glede povišane cene daljinskega ogrevanja

Po nedavnem povišanju cene daljinskega ogrevanja na Jesenicah je župan Blaž Račič včeraj v sejni sobi Občine Jesenice v zvezi s problematiko omenjene podražitve sklical sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki Občine Jesenice, direktorja podjetij Enos in Enos OTE Andrej Stušek in Robert Pajk, predstavnika upravnikov večstanovanjskih objektov ter predstavniki etažnih lastnikov. Da bi občanom prišli naproti, je bil eden od sprejetih ukrepov znižanje variabilnega dela cene MWh za mesec november in december za 15 €, in sicer v breme poslovanja dobavitelja in distributerja toplote.

Uvodoma je župan Blaž Račič, ki je sestanek sklical z namenom iskanja možne rešitve glede povišane cene daljinskega ogrevanja, pozdravil vse prisotne in izrazil zavedanje problematike podražitev energentov na svetovnem trgu in s tem daljinskega ogrevanja v občini Jesenice, posledično pa stiske občanov zaradi visokih položnic za zadnji mesec. Andrej Stušek kot predstavnik podjetja Enos d.d., ki skrbi za dobavo toplotne energije daljinskega ogrevanja, je pojasnil razmere glede cen energentov na svetovnem trgu ter okoliščine njihovih enormnih podražitev. Povedal je, da se je cena plina v preteklih mesecih podražila za petkrat, česar ni pričakoval nihče. Kljub temu, da je Enos koncesionarju občine Jesenice, podjetju Enos OTE, dobavno ceno toplotne energije zaradi razmer na trgu poviševal že celo leto, slednji cene uporabnikom ni višal, dokler takšno poslovanje podjetij ni postalo nevzdržno. Za mesec november je Enos Enosu OTE znižal ceno toplotne energije bistveno pod stroškovno ceno, hkrati pa so v podjetju so pričeli iskati možne rešitve in v zvezi s tem sprejeli več ukrepov (prodaja dela električne energije na borzi, prodaja toplotne energije podjetju Enos OTE pod tržno ceno ter komunikacija s pristojnimi državnimi organi glede energetskih vavčerjev in ustreznih sprememb predpisov, ki bodo tudi za naslednje leto omogočili izplačilo subvencij, kar je nujno za poslovanje podjetja).

V nadaljevanju je direktor podjetja Enos OTE d.o.o. Robert Pajk prisotnim podrobno predstavil razrez cene dobavljene toplote oziroma posameznih postavk na položnicah. Cene so oblikovane v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, regulira pa jih Agencija za energijo. Cena dobavljene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja je sestavljena iz fiksnega dela (obračunska moč) in variabilnega dela (prevzeta količina toplote). Pojasnil je, da se fiksni del cene na Jesenicah od leta 2004 ni spreminjal in je ves čas med najcenejšimi v državi, variabilni del cene pa je odvisen od nabavne cene toplote in se je spremenil zaradi sprememb cene na svetovnem trgu. Dodatno je pojasnil, da je kljub veliki podražitvi cena vseeno bistveno nižja od tiste, kakršno dopušča regulator.

Direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice Marko Markelj je pojasnil zgodovinske okoliščine delovanja daljinskega ogrevanja, vzpostavitev koncesijskega razmerja in samo koncesijsko razmerje med koncedentom (Občina Jesenice) in koncesionarjem (Enos OTE d.o.o.), predstavniki etažnih lastnikov in upravnikov večstanovanjskih objektov pa so v razpravi predstavili pogled občanov na podražitev ogrevanja ter podali nekaj vprašanj in pobud glede možnih rešitev nastale situacije, na katere so predstavniki Občine in direktorja podjetij Enos in Enos OTE podali pojasnila in odgovore na njihova vprašanja.

Kljub temu, da so imeli prisotni na sestanku večja pričakovanja, sta se ob koncu sestanka direktorja podjetij Enos d.d. in Enos OTE d.o.o. zavezala, da se bo za končne uporabnike variabilni del cene MWh za mesec november znižal za 15 €, enaka cena pa bo ostala tudi v mesecu decembru, in sicer oboje v breme poslovanja dobavitelja in distributerja toplote. Z iskanjem morebitnih dodatnih rešitev za ublažitev situacije v zvezi s povišanjem cene daljinskega ogrevanja bosta Občina Jesenice in Enos OTE nadaljevala, v januarju pa bo Občina Jesenice organizirala ponoven sestanek, na katerem bodo prisotni ocenili učinek do sedaj sprejetih ukrepov in se pogovorili o morebitnih nadaljnjih aktivnostih.

Read 1870 times Last modified on Friday, 26 November 2021 08:48

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave