Skok na osrednjo vsebino

Novice

Dec 2021 02

Uradno zaključena več kot milijon evrov vredna energetska sanacija enota Angelce Ocepek Vrtca Jesenice

Občina Jesenice je danes uradno zaključila več kot milijon evrov vredno energetsko sanacijo enote Angelce Ocepek Vrtca Jesenice. Občina Jesenice z investicijo bistveno izboljšuje pogoje za bivanje in igro otrok ter delo zaposlenih. 

"Prosimo, pridite. Ker imamo nov vrtec",

so otroci iz Vrtca Jesenice – enote Angelce Ocepek nedavno zapisali v simpatičnem vabilu županu, izvajalcem in ostalim sodelujočim pri nedavno zaključeni energetski sanaciji omenjene enote. Da bi se jim zahvalili in z njimi proslavili »nov« vrtec, so jih danes povabili v goste in jim, skupaj z zaposlenimi, pripravili prisrčen program. Za uradni zaključek investicije sta s prerezom traku poskrbela župan občine Jesenice Blaž Račič in ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja Kramar.

Župan Blaž Račič, ki so mu otroci iz vrtca v zahvalo poklonili tudi risbo njihovega vrtca, je bil ob zaključku investicije zadovoljen:

"Za Občino Jesenice je skrb za naše javne objekte zelo pomembna, v tem okviru pa tudi urejanje oziroma saniranje še posebej tistih objektov, v katerih se nahajajo naši najmlajši občani. Zato ta investicija predstavlja en pomemben korak naprej. Z njo smo zagotovili boljše pogoje za delo in vzgojo otrok na eni strani, na drugi strani pa smo naredili pomemben korak naprej tudi pri skrbi oziroma nižanju porabe energije, kar je v teh dneh še sploh aktualno vprašanje. S tovrstnimi aktivnostmi pri urejanju naših objektov bomo nadaljevali tudi v prihodnje – prihodnje leto je predvidena obnova telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice – in veselim se tudi vseh teh prihodnjih pridobitev. Ne nazadnje to pomeni tudi precej nižje stroške ogrevanja, kar je za nas zelo pomembno."

Enota Angelce Ocepek je ena izmed štirih enot Vrtca Jesenice, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. V enoti je 15 igralnic za otroke od prvega do šestega leta starosti, trenutno pa je vanjo vključenih 268 otrok. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in ima tri etaže (klet, pritličje in nadstropje). V kleti se nahajajo kuhinja, pralnica, zaklonišče ter pomožni prostori, v pritličju je pet igralnic z vsemi pomožnimi prostori ter štiri bivalnice za najmlajše otroke prav tako z vsemi pomožnimi prostori. V nadstropju je šest igralnic z vsemi pomožnimi prostori ter upravni prostori. Stavba ni bila izolirana, prav tako ni bila izolirana streha. Glavni razlogi za izvedbo investicije so bili tako zmanjšanje porabe energije in s tem posledično stroškov energije, zagotovitev učinkovite rabe energije ter zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci.

V sklopu investicije je bila izvedena izolacija fasade in strehe, zamenjano je bilo stavbno pohištvo (okna, vrata), vgrajen je bil ustreznejši sistem prezračevanja in ogrevanja, prenovljena je bila razsvetljava (zamenjava običajnih svetil z varčnejšimi LED svetili), vgrajen je bil tudi t. i. CNS (centralno nadzorni sistem). Obstoječe oblikovanje objekta, dostopi in vhodi se niso spreminjali, ohranjena je tudi zunanja ureditev objekta. Vrednost projekta je znašala dober milijon evrov, od česar je približno 700.000 evrov zagotovila Občina Jesenice iz svojega proračuna, približno 300.000 € pa Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

"Danes je za Vrtec Jesenice poseben dan, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali. Vsi se veselimo, zaposleni in otroci, ker imamo sedaj boljše pogoje za bivanje. Hvala vsem, ki so nas podprli in uresničili več kot desetletne sanje",

pa je ob zaključku povedala Kramarjeva.

In med tistimi, ki so sanje pomagali uresničiti, so bili, poleg financerjev, tudi podjetje Kovinar - Gradnje ST d.o.o, ki je izvajalo gradbeno-obrtniško-istalacijska dela, podjetje Dominvest d.o.o. kot izvajalec nadzora, podjetji TOPS-FS d.o.o. Blejska Dobrava in PZR d.o.o. Radovljica, ki sta opravljali delo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, projektantsko podjetje Atelje Prizma d.o.o., podjetje JHP projektne rešitve d.o.o. Domžale, ki je pripravilo dokumentacijo v postopku pridobitve sofinanciranja sredstev Kohezijskega sklada, ter podjetje Energomen d.o.o., ki je izvajalo energetski menedžment.


Operacija je delno sofinancirana s strani Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", prednostne naložbe 4.1 "Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju", specifičnega cilja 1 "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju".

Read 889 times Last modified on Friday, 21 January 2022 12:05

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave