Skok na osrednjo vsebino

Novice

Mar 2023 21

Varuh človekovih pravic odprl kotiček v avli Občine Jesenice

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v ponedeljek obiskal štiri zgornjegorenjske občine, med njimi Občino Jesenice.

Na Občini Jesenice se je najprej sestal z županom mag. Petrom Bohincem, kjer sta spregovorila o stanovanjski in socialni problematiki. Varuh je izrazil tudi zadovoljstvo nad pripravljenostjo Občine Jesenice za reševanje problematik v sodelovanju z Varuhom in drugimi inštitucijami v državi, kadar do njih pride.

Nato je v avli občine odprl tako imenovani Varuhov kotiček - prostor, opremljen s stojalom, na katerem so občanom na voljo koristne informacije o delu Varuha v obliki zloženk in brošur, na njem pa zainteresirani občani najdejo tudi obrazec za vložitev pobud. Namen Varuhovih kotičkov je institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer živijo.

Varuh je poleg občine Jesenice obiskal še občine Radovljica, Žirovnica in Kranjska gora, po svojem obisku pa je povedal:

»Vsekakor v vseh štirih občinah, kjer smo danes odprli Varuhov kotiček, pričakujemo, da se bodo občanke in občani odzvali našemu povabilu, da nas seznanijo z njihovimi težavami, da jih lahko podpremo pri reševanju njihovih težav. Celoten obisk vseh štirih občin je pozitiven. Z županjo in župani občin sem imel pogovore. Seznanili so me tudi nenazadnje s problematiko, ki jo sami vidijo v občinah, bomo tudi pogledali, kaj lahko mi pripomoremo k temu, da bodo tudi sami te težave lažje razrešili. Vsekakor pa naš namen, da smo postavili kotičke, je dosežen, zdaj pa pričakujemo, da bodo pa ljudje odreagirali in nam poslali pobude.«

Varuh človekovih pravic, v trenutnem šestletnem mandatu je to Peter Svetina, predstavlja neodvisno državno institucijo, ki skrbi za varstvo in spodbujanje človekovih pravic v Sloveniji. Ni del oblasti, po ustavi je neodvisen od nje. Nadzira oblast in omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine. Pri svojem delu se ravna po ustavi in mednarodnih zakonih, pri čemer se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja. Spremlja in preiskuje delo policije, centrov za socialno delo, občin in upravnih enot, šol, zdravstvenih domov, domov za starejše, zavodov ... Po pomoč se nanj državljani lahko obrnejo, če menijo, da so jim kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, pa tudi če menijo, da je bila storjena kakšna druga nepravilnost, ki so jo povzročili državni organi, kot so na primer upravna enota, center za socialno delo, davčna uprava, inšpektorat, ministrstvo..., če menijo, da je nepravilnost ali kršitev povzročil organ lokalne samouprave, kot so občina in občinska ali mestna uprava, pa tudi javna agencija, zbornica in podobno.

Na spletni strani Občine smo odprli tudi poseben zavihek, imenovan Varuhov kotiček, kjer se lahko vsi, ki bi se želeli, pozanimajo o delu varuha ter o načinih, na katere jim ta lahko pomaga.

Read 343 times Last modified on Wednesday, 22 March 2023 21:08

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave