Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Oct 2015 27

Poročilo z oktobrske seje Sveta KS Plavž

Na seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž, ki je bila sklicana 21. 10. 2015, je bila osrednja točka obravnave komunalni plan za leto 2016. Člani Sveta KS so bili uvodoma seznanjeni z realiziranimi komunalnimi deli v letu 2015, nato pa so, glede na razpoložljiva sredstva in po predhodni uskladitvi s komunalno direkcijo Občine Jesenice, potrdili naslednje aktivnosti za leto 2016:

 • ureditev parkirišča na opuščeni zelenici on zgradbi Tavčarjeva 3/b in parkirnega prostora na neizkoriščenem delu zemljišča na zahodni strani zgradbe C. revolucije 3,
 • ureditev posedenega cestišča in opornega zidu na Žerjavcu,
 • ureditev celotnega prostora pred cerkvijo,
 • sanacija opornega zidu pod Murovo št. 20,
 • ureditev plazovitega terena na dovozni cesti do naselja Zg. Pejce,
 • sanacija stopnic, ki vodijo od Cerkve proti koritu na Murovi,
 • ureditev meteornih voda pred objektom Ceste revolucije 1,2, 3, pred Tavčarjevo 1/a, Tavčarjevo 9 in Kurilniško ulico – ureditev odtokov meteorne kanalizacije,
 • izgradnja nadstreška na avtobusni postaji v Centru II,
 • izvajanje rednih vzdrževalnih del na področju cest, elektrifikacije, zelenic in parkov ter dreves (posebej je bila izpostavljena ureditev kapelice v Spominskem parku, obnova odsevnikov po celotni Murovi in sanacija jaška kanalizacije ob zgradbi Murova),
 • sanacija celotne infrastrukture na Murovi,
 • živahna razprava je pa je potekala tudi okoli ureditve večjega otroškega igrišča na Plavžu, saj je na tej lokaciji največja gostota prebivalstva in tudi največje število otrok, pri čemer so otroška igrišča v najslabšem stanju v občini. Člani sveta so predlagali, da se večje igrišče uredi na prostoru otroškega igrišča Rožle.

 V nadaljevanju so člani Sveta KS obravnavali osnutek finančnega plana KS, se seznanili s prejeto pošto ter z odgovori strokovnih služb na posredovana vprašanja.

Člani Sveta KS so ugotovili, da je med nerešenimi zadevami ostala še pritožba krajanov Murove na preglasno cerkveno zvonjenje, opozorili pa so tudi na poškodovano Rudno pot in kapelico sv. Barbare. 

 

Predsednica KS Plavž

Ivanka Zupančič

Read 1591 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave