Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Aug 2017 07

Informacija iz 17. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

17. seje Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava, ki je bila v četrtek, 15. junija 2017, ob 20.00, v pisarni krajevne skupnosti na Blejski Dobravi.

Po pregledu zapisnika 16. seje Sveta KS so bili sklepi seje soglasno potrjeni.

Svet KS Blejska Dobrava je obravnaval in se je seznanil z opravljenimi aktivnostmi med sejama. Usmerjevalne table za Kočno in Vintgar so na Blejski Dobravi že postavljene. Defibrilator je na Kočni že nameščen, v soboto, 17. 6. 2017 ob 14. uri pa bo organizirano usposabljanje za uporabo naprave.

Na seji Sveta je bilo obravnavano še  naslednje:

 • Gradnja obvoznice Lipce, je končana in se čaka uporabno dovoljenje.
 • Potekajo aktivnosti za izvedbo projekta širite ceste, gradnja pločnika in avtobusne postaje ter ureditev križišča, na cesti od Črne vasi do križišča za Lipce pri Sumidi.
 • Aktivnosti za izdelavo projekta za kanalizacijo Lipce in črpališče potekajo po planu.
 • Obravnavana je bila informacija Jeko d. o. o., ki se nanaša na prenehanje odvoza zelenega odreza. V zvezi s tem se občini pošlje mnenje z zaprosilom za odgovor.
 • 2. 6. Je bila seja Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je bila tokrat v Planini pod Golico, na kateri je bilo govora o čistilni akciji, ceni za najem vrtičkov za leto 2017, župan in direktor komunalne direkcije občine pa sta predstavila projekte, ki jih za letos načrtuje občina.
 • 2. 6. Je bil opravljen ogled na terenu za postavitev smernih tabel v Vintgar in v smeri Kočna in Blejska Dobrava. Postavljena je bila klopca in miza ob pešpoti v Vintgar.
 • 5. 6. je bil sestanek na Kočni v zvezi s sanacijo hudourniške vode. Projekti za sanacijo težav s hudournikom, so v izdelavi.
 • 15. 6. So predsednika krajani Lipc obvestili o hrupu, ki izvira iz jeklarne in obremenjuje naselje Lipce. Takoj je bil telefonsko obveščen tehnični direktor Acronija, ki bo poskrbel za odpravo hrupa.
 • Poleg tega hrupa je zaznan tudi močan hrup iz avtoceste. O tej problematiki se pošlje dopis na Občino s predlogom za postavitev protihrupne zaščite na vzhodnem delu naselja Lipce.
 • Prvega junija je bil opravljen ogled zaščitne ograje na igrišču na Blejski Dobravi. Ugotovljeno je bilo, da je ograja poškodovana zaradi udarcev žoge in neustrezno montirana. Zaradi tega ob normalni rabi igrišča na spojih popusti. Izvajalec je obljubil popravilo ograj z menjavo dveh polov.
 • 15. junija je bil sestanek pri direktorici OU v zvezi z volišči in 16. Ogled možnih prostorov.
 • ob 11. uri je bil sestanek v zvezi z ureditvijo Vintgarja, na katerem so bili tudi vodja MIR, ga. Aleksandra Orel, podžupanja Vera Pintar, na katerem je bilo govora o potencialu na levi strani Radovne, ki je v naši občini. Gre za ploščad za fotografiranje, kiosk z info točko in opis krožne poti od železniške oz. avtobusne postaje v Vintgar in nazaj. Ponovni ogled bo v ponedeljek 19. junija.

Za objavo je bil pripravljen razpis za podelitev priznaj krajevne skupnosti,

Dogovorjen okvirni program za izvedbo praznovanja ob dnevu KS. Sestanek z vsemi deležniki bo v avgustu. 

S spoštovanjem,

 

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Read 1995 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave