Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Aug 2017 08

Ogled potoka Bela na Koroški Beli

V  zvezi s problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele in sprejetimi sklepi s sestanka s predstavniki Civilne iniciative, ki je 21. 6. 2017 potekal v prostorih Občine Jesenice, je bil 27. 7. 2017  opravljen ogled potoka Bela skozi naselje Koroška Bela, in sicer od gasilskega doma na Koroški Beli do sotočja Čikle in Urbasa. Ogleda so se udeležili predstavnik koncesionarja za vzdrževanje vodotokov podjetje VGP d.d. Kranj, predstavnik Civilne iniciative Plazovi nad Koroško Belo in predstavniki Občine Jesenice. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da  je v strugi potoka Bela razmeroma malo plavin, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, je pa potrebno odstraniti obrežno vegetacijo, predvsem drevje, ki raste v sami strugi potoka ter nedovoljene posege (črne gradnje), ki potencialno onemogočajo pretočnost potoka Bela in s tem ogrožajo varnost ljudi in njihovega premoženja. Zadrževalne in ustalitvene pregrade so v dobrem stanju, več podslapij pa je poškodovanih in jih bi bilo potrebno popraviti.

Predstavniki podjetja VGP d.d. Kranj bodo še v letošnjem letu pripravili program sanacije struge Bele skozi naselje Bela, ki bo podlaga za posege v strugo v prihodnjih letih. V omenjenem podjetju bodo, prav tako letos, izdelali idejno zasnovo za dodatno zadrževalno pregrado nad Koroško Belo, ki bo zadrževala material, ki se sproža na pobočnih premikih v zaledju Koroške Bele in ga potok Bela v obliki plavin transportira po strugi. Ko bosta program in idejna zasnova izdelana, bo Občina Jesenice organizirala predstavitev projektov krajanom Koroške Bele, kjer bodo krajani seznanjeni s predvidenimi ukrepi ter ukrepi, ki jih lahko izvedejo sami in s katerimi lahko zmanjšajo ogroženost pred negativnimi vplivi delovanja vod.

Občina Jesenice in VGP d.d. Kranj bosta tudi v prihodnje spremljala razmere v potoku Bela in v zaledju Koroške Bele ter o tem obveščala tako pristojne državne službe kot krajane Koroške Bele.

Read 1878 times Last modified on Thursday, 10 August 2017 10:36

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave