Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Oct 2021 25

Jesenice se bodo ponovno potegovale za status mestne občine

Razloge, ki utemeljujejo vložitev dopolnila za podelitev statusa mestne občine Jesenicam, sta medijem danes v Ljubljani predstavila župan Blaž Račič (na sredini) in poslanec SAB mag. Andrej Rajh (desno), na fotografiji skupaj z generalnim sekretarjem stranke SAB Jernejem Pavličem (levo). Razloge, ki utemeljujejo vložitev dopolnila za podelitev statusa mestne občine Jesenicam, sta medijem danes v Ljubljani predstavila župan Blaž Račič (na sredini) in poslanec SAB mag. Andrej Rajh (desno), na fotografiji skupaj z generalnim sekretarjem stranke SAB Jernejem Pavličem (levo). Foto: PR SAB

Jesenice, 25. oktober – Občina Jesenice se bo s podporo Stranke Alenke Bratušek ponovno potegovala za podelitev statusa mestne občine. V poslanski skupini SAB bodo k predlogu Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki bo jutri obravnavan na odboru za notranje zadeve, vložili dopolnilo za podelitev statusa mestne občine občini Jesenice.

Jesenice so mestne pravice pridobile že leta 1929. V obdobju po drugi svetovni vojni so se z razmahom industrijske dejavnosti, z rastjo števila prebivalstva ter ob krepitvi položaja obmejne občine, ki ga narekuje dobra geografska lega, razvile in utrdile kot središče širše regije«. Hkrati z razvojem industrijske dejavnosti so se v občini razvijale različne druge dejavnosti mestnega in regionalnega pomena. Zdaj smelo razmišljamo o razvoju turistične dejavnosti, o dopolnjevanju ponudbe uveljavljenih turističnih občin v soseščini in krepitvi vloge Občine Jesenice tudi na tem področju.

»Na Jesenicah smo prepričani, da smo po vsebini in dejavnostih že dolga desetletja mestna občina. K temu položaju občine Jesenice je bistveno prispevalo močno gospodarstvo, utemeljeno na industrijski proizvodnji železa oziroma jekla, poleg tega pa še številne druge podporne dejavnosti tej osnovni gospodarski dejavnosti, te pa se razvijajo še naprej. V vsej zgodovini je pomen, vpliv in ugled občine Jesenice presegal zgolj lokalne okvire. Zato smo prepričani, da so naša prizadevanja za pridobitev oziroma zakonsko potrditev statusa mestne občine upravičena,«

je ob tem povedal župan Blaž Račič.

Pogoje, ki jih za mestno občino opredeljuje zakonodaja, Občina Jesenice izpolnjuje v celoti, razen pogoja glede števila delovnih mest. Ob vseh prizadevanjih na področju razvoja mesta in njegove okolice se načrtuje, da bo občina Jesenice v skladu z razvojnimi programi in načrti, tudi ta pogoj lahko izpolnila v prihodnosti. Občina Jesenice je sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Zagotovljeno imamo devetletno šolanje, primarno zdravstveno varstvo občanov, preskrbo z življenjskimi potrebščinami, komunalno opremljenost, poštne storitve, finančne storitve hranilnic in banke, knjižnico in prostore za upravno dejavnost lokalne skupnosti. Prav tako imamo v občini poklicno in srednjo šolo, bolnišnico, omrežje javnih služb, telekomunikacijsko središče, specialno knjižnico, bogato kulturno–umetniško dejavnost (gledališče, muzej), lokalno radijsko postajo, športno rekreacijske objekte ter razvito znanstveno raziskovalno dejavnost. Občina Jesenice ima poleg navedenega 21.679 prebivalcev, je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja ter je sposobna zadovoljevati komunalne potrebe in planirati razvoj. Pogoje glede števila delovnih mest pa bo lahko izpolnila dolgoročno z boljšo gospodarsko situacijo, ki je pogojena tudi s pridobitvijo statusa mestne občine.

»Tako da smo zdaj prepričani, da je Občina Jesenice po osamosvojitvi ohranila vlogo gospodarskega središča, da smo se v tem obdobju utrdili kot zdravstveno središče, kot izobraževalno središče, prometno vozlišče, kulturni, športni center, seveda pa tudi z močno trgovsko dejavnostjo. Na Jesenicah verjamemo, da so vse to pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za pridobitev statusa mestne občine, zdaj pa bomo počakali odločitev organov državnega zbora in se nadejamo najboljšega rezultata,«

je povedal župan Blaž Račič.

Prizadevanje občine Jesenice, da postane mestna občina sicer segajo že v leto 1994, ko je bil sprejet Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, po katerem sta bili ustanovljeni dve občini, in sicer Jesenice in Kranjska Gora, medtem ko amandma za mestno občino, kljub večkratnim poskusom, ni dobil potrebne večine glasov. Aktivnosti za pridobitev statusa mestne občine je občina Jesenice ponovno izvedla v letu 1999, ko je elaborat posredovala na Državni zbor Republike Slovenije, nato pa leta 2001 na podlagi Sklepa o določitvi datuma začetka postopka za ustanovitve občin, za določitev njihovih območij, za spremembo območij občin ter za spremembo imen in sedežev občin, ki ga je sprejel Državni zbor RS, obnovila vse podatke, ki utemeljujejo predlog za ustanovitev mestne občine, ter jih ponovno posredovala Državnemu zboru. Nazadnje je bila pobuda za pričetek postopka ustanovitve mestne občine v DZ posredovana leta 2005.

Read 740 times Last modified on Tuesday, 26 October 2021 15:58

Media

https://siol.net/novice/slovenija/sab-predlaga-da-to-mesto-postane-obcina-564431 Avtorji: STA, VIDEO: Planet TV, I. H.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave