Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Center za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice

Center za socialno delo Jesenice Center za socialno delo Jesenice

  • Vrsta organizacije: javni zavod
  • Naslov: Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice
  • Pomočnica direktorice: Anita Bregar, univ. dipl. soc. del.
  • Tel.: (04) 583 46 00, 583 46 01
  • Faks: (04) 583 46 40
  • DŠ: SI73152609
  • MŠ: 5227836
  • spletni naslov: www.csd-slovenije.si/csd-gorenjska/enota-jesenice
  • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CSD Jesenice je javni zavod, ki opravlja v skladu za zakoni in podzakonskimi predpisi javna pooblastila in svetovalno delo s področja socialnega varstva za prebivalce UE Jesenice (občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica).

Strokovne naloge Centra za socialno delo Jesenice so: varstvo otrok in mladostnikov (urejanje očetovstva, preživnine za mladoletne, skrbništvo nad mladoletniki, rejništvo, posvojitve, mladoletni storilci prekrškov in kaznivih dejanj), varstvo odraslih, invalidnih, bolnih in starih (urejanje statusa invalida - nadomestila za invalidnost, splošni in posebni socialni zavodi, skrbništvo, osebe v kazenskem postopku, zasvojenosti, pomoč na domu, brezdomci) ter varstvo družine (zlorabe in nasilje, urejanje stikov med otroci in roditeljem s katerim otrok ne živi).

Delavci Centra se aktivno povezujejo z drugimi institucijami in strokovnimi združenji in društvi na nivoju občin in države.

Uradne ure: Ura
Ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Petek od 8.00 do 12.00
Splošne informacije po telefonu vsak delovni dan ves poslovni čas na tel. Številke