Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica www.cudv-ml.si

cudv_logo

 •  Vrsta organizacije: javni zavod
 •  Naslov: Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica
 •  Direktorica: Helena Kos
 •  Tel.: (04) 537 02 00
 •  Faks: (04) 537 02 33
 •  DŠ: SI72034955
 •  MŠ: 5867380
 •  spletni naslov: www.cudv-ml.si
 •  e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža Langusa Radovljica je javni socialno varstveni zavod za usposabljanje, ki nudi institucionalno varstvo otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju na področju Gorenjske. S tem programom se osebi ali otroku, ki potrebuje varstvo, nadomesti ali dopolni funkcija doma in lastne družine, predvsem z bivanjem, prehrano ter socialnim in zdravstvenim varstvom. Poleg tega CUDV kot javni socialno varstveni zavod izvaja tudi naloge varstveno delovnega centra, ki predstavlja organizirano skrb z vodenjem in varstvom ter zaposlitvijo pod posebnimi pogoji telesno in duševno prizadetih odraslih oseb.

Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža Langusa Radovljica je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja več vrst socialno varstvenih storitev v skladu z zakoni in drugimi akti. Ustanovljen je bil že leta 1952, na zdajšnji lokaciji in podobi pa deluje od leta 1992. CUDV Matevža Langusa Radovljica izvaja več različnih programov:

 • posebni program vzgoje in izobraževanja;
 • program institucionalnega varstva otrok, mladostnikov in odraslih;
 • program vodenja, varstva in zaposlitve;
 • zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo.

Konec leta 2015 je bilo vanj vključenih 189 otrok in odraslih ter 161 zaposlenih, ki so neposredno ali posredno skrbeli za njih. Leta 2006 je bil pod okrilje CUDV Matevža Langusa Radovljica vključen tudi Varstveno delovni center (VDC) Jesenice.

 

 

Varstveno delovni center (VDC) Jesenice

VDC Jesenice

(slika VDC Jesenice)
                       
Po zaključenem izobraževanju oziroma po 21. ali 26. letu se odrasle osebe, ki imajo priznan status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, vključujejo v program VODENJA, VARSTVA in ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI ali krajše VDC. VDC Jesenice omogoča zaposlitev in dnevno varstvo odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju s poudarkom na potrebah vsakega posameznika. Skupaj z zaposlenimi delajo in ustvarjajo v prijetnem delovnem okolju, kjer vladata razumevanje, spoštovanje in ohranjanje dostojanstva. V VDC Jesenice je bilo konec leta 2015 vključenih 38 odraslih oseb iz jeseniške, kranjskogorske in žirovniške občine. V enoto prihajajo peš ali z javnim prevozom, manj samostojnim pa se prevoz organizira z vozili. Večina jih stanuje doma pri starših ali skrbnikih, 9 pa je vključenih v bivalno enoto, ki se nahaja v bližini VDC-ja. Program, ki se izvaja, je varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji. V različne programe in aktivnosti se vključujejo po svojih zmogljivostih, spretnostih in interesih. Program je s svojimi kvalitetnimi izdelki in storitvami prepoznaven in pomemben del lokalnega okolja. Z aktivnim osvajanjem novih znanj ter razvijanjem in ohranjanjem delovnih navad pa odrasli uporabniki tudi osebnostno rastejo. Enota VDC Jesenice sodeluje z različnimi podjetji iz Jesenic in okolice. Varovanci zanje opravljajo različna enostavna dela, kot so sestavljanje, zlaganje, lepljenje, pakiranje in podobno. V okviru zaposlitvenega programa izdelujejo tudi unikatne izdelke iz gline, blaga in lesa, ki se lahko kupijo v trgovini VDC Jesenice, predstavljajo pa jih tudi na različnih sejmih, prireditvah in razstavah. V smislu vseživljenjskega učenja in za ohranjanje znanj, spretnosti in sposobnosti v enoti potekajo različne aktivnosti, kot so računalništvo, tečaji angleškega jezika, šiviljski tečaj, telovadba, glasba…

Stanovanjska enota Jesenice

Stanovanjska enota Jesenice

(slika Stanovanjske enote)
V CUDV Radovljica smo v preteklih letih, tudi s pomočjo stanovanjskih enot, razvijali različne oblike bivanja, ki so odraslim osebam omogočile kvalitetnejše življenje in vrnitev v lokalno skupnost. Stanovanjske enote so samostojne stanovanjske skupine, v katerih živi od 4 do 11 oseb. V samem središču Jesenic, v novejši stolpnici, sta v stanovanjsko enoto združeni dve trosobni stanovanji, kar omogoča bivanje 9 stanovalcem. Stanovanji sta povezani v celoto, tako da imajo vsi stanovalci skupno kuhinjo in dnevni prostor. V enoti vodijo lastno gospodinjstvo in se sami oskrbujejo. Pomoč in vodenje jim zagotavljajo 3 zaposleni, ki skrbijo za načrtovanje, vodenje in izvajanje pomoči ter aktivnosti. Stanovalci enote so vključeni v VDC Jesenice, kamor odhajajo peš. V dopoldanskem času je enota zaprta.