Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Mar 2013 28

26. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 28. marec 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 26. seje Občinskega sveta, ki je bila 28. marca 2013

 

Dnevni red

Sklic 26. seje Občinskega sveta, ki bo 28. marca 2013

 1. Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 28.02.2013.
 2. Predstavitev nadaljevanja aktivnosti na območju Hrenovice.
 3. Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju Lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana-Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica – HITRI POSTOPEK.
 4. Zaključni račun za leto 2012.
 5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013.
 6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013.
 7. Predlog manjše širitve območja stavbnih zemljišč v Plavškem Rovtu.
 8. Predlog manjše širitve območja stavbnih zemljišč na Blejski Dobravi.
 9. Predlog določitve prireditvenih mest v občini Jesenice.
 10. Odpis terjatve iz naslova zapadlih, neplačanih najemnin za stanovanje.
 11. Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2012.
 12. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2013.
 13. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2012.
 14. Poročilo Policijske postaje Jesenice.
 15. Poročilo Medobčinskega inšpektorata.
 16. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012.
 17. Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2013.
 18. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v letu 2012.
 19. Poročilo o delovanju Razvojnega centra Jesenice.
 20. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice.
 21. Poslovni načrt podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2013.
 22. Vprašanja in pobude.

26. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014 , vse točke v celoti

  20130328_26_sejaOS.zip 15.64 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 28.02.2013.

Točka 2. Predstavitev nadaljevanja aktivnosti na območju Hrenovice. 

 Predstavitev na seji Občinskega sveta

Točka 3. Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju Lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana-Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica – HITRI POSTOPEK.

Točka 4. Zaključni račun za leto 2012.

Točka 5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013.

Točka 6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013.

Točka 7. Predlog manjše širitve območja stavbnih zemljišč v Plavškem Rovtu.

Točka 8. Predlog manjše širitve območja stavbnih zemljišč na Blejski Dobravi.

Točka 9. Predlog določitve prireditvenih mest v občini Jesenice.

Točka 10. Odpis terjatve iz naslova zapadlih, neplačanih najemnin za stanovanje.

Točka 11. Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2012.

Točka 12. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2013.

Točka 13. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2012.

Točka 14. Poročilo Policijske postaje Jesenice.

Točka 15. Poročilo Medobčinskega inšpektorata.

Točka 16. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012.

Točka 17. Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2013.

Točka 18. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v letu 2012.

Točka 19. Poročilo o delovanju Razvojnega centra Jesenice.

Točka 20. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice.

Točka 21. Poslovni načrt podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2013.

Točka 22. Vprašanja in pobude.

Read 6193 times Last modified on Friday, 24 May 2013 10:20