Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Nov 2013 07

31. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:  21. november 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 31. seje Občinskega sveta, ki je bila 21. novembra 2013

 

Dnevni red

Sklic 31. seje Občinskega sveta, ki bo 21. novembra 2013

 1. Potrditev besedila zapisnika 30. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24. 10. 2013
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK
 3. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice za leto 2014
 4. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2014
 5. Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2014
 6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2014
 7. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014
 8. Proračun občine Jesenice za leto 2014 – PRVA OBRAVNAVA
 9. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2013
 10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2013
 11. Dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PONOVNA PRVA OBRAVNAVA
 12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan in o merilih za odmero komunalnega prispevka – PRVA OBRAVNAVA
 13. Volitve in imenovanja:
  13.1 Predlog za imenovanje članov Sveta šole Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
  13.2 Predlog za imenovanje članov Sveta šole Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
  13.3 Predlog za imenovanje člana Sveta javnega zavoda Gimnazija Jesenice
  13.4 Predlog za razrešitev članice Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu Občine Jesenice
 14. Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala Mežakla
 15. Informacija o delovanju podjetja Karavanška voda d.o.o.
 16. Vprašanja in pobude

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 30. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24. 10. 2013

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice za leto 2014

Točka 4. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2014

Točka 5. Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2014

Točka 6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2014

Točka 7. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014

Točka 8. Proračun občine Jesenice za leto 2014 – PRVA OBRAVNAVA

Točka 9. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2013

Točka 10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2013

Točka 11. Dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PONOVNA PRVA OBRAVNAVA

Točka 12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan in o merilih za odmero komunalnega prispevka – PRVA OBRAVNAVA

Točka 13.Volitve in imenovanja:

 13.1 Predlog za imenovanje članov Sveta šole Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

  TOCKA_13_01_Volitve_in_imenovanja_Svet_sole_OS_PV.pdf 37.07 Kb

 13.2 Predlog za imenovanje članov Sveta šole Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

  TOCKA_13_02_Volitve_in_imenovanja_Svet_sole_OS_KB.pdf 37.84 Kb

 13.3 Predlog za imenovanje člana Sveta javnega zavoda Gimnazija Jesenice

  TOCKA_13_03_Volitve_in_imenovanja_Svet_zavoda_GIM_JES.pdf 36.90 Kb

 13.4 Predlog za razrešitev članice Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu Občine Jesenice

  TOCKA_13_04_Volitve_in_imenovanja_razresitev_clanice_Odbora.pdf 35.91 Kb

Točka 14. Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala Mežakla

Točka 15. Informacija o delovanju podjetja Karavanška voda d.o.o.

Točka 16. Vprašanja in pobude

Read 3799 times Last modified on Thursday, 16 January 2014 13:46