Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Dec 2013 19

32. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 19. december 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20131219_32_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 32. seje Občinskega sveta, ki je bila 19. decembra 2013

 

Dnevni red

Sklic 32. seje Občinskega sveta, ki bo 19. decembra 2013

 1. Potrditev besedila zapisnika 31. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 21. 11. 2013
 2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2014 – DRUGA OBRAVNAVA
 3. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
 5. Predlog soglasja Občine Jesenice k spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
 6. Predlog sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice
 7. Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
 8. Predlog spremembe cene vozovnic za osnovnošolske prevoze v občini Jesenice
 9. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2014
 10. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2014
 11. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2014
 12. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2014
 13. Volitve in imenovanja:
  13.1.       Predlog za imenovanje članov Sveta šole »Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice«
  13.2.       Predlog za imenovanje članov Sveta šole »Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice«
  13.3.       Predlog za imenovanje članov Sveta vrtca »Vrtec Jesenice«
  13.4.       Predlog za imenovanje članov v Svet zavetišča za zapuščene živali
  13.5.       Predlog za imenovanje novega člana Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu Občine Jesenice
 14. Poročila Nadzornega Odbora občine Jesenice:
  14.1.      Poročilo o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12- Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
  14.2.      Poročilo o opravljenem nadzoru projekta »ITP Jeklo in narcise«
 15. Vprašanja in pobude

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 31. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 21. 11. 2013

Točka 2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2014 – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 3. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog soglasja Občine Jesenice k spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske

Točka 6. Predlog sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice

Točka 7. Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice

Točka 8. Predlog spremembe cene vozovnic za osnovnošolske prevoze v občini Jesenice

Točka 9. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2014

Točka 10. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2014

Točka 11. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2014

Točka 12. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2014

Točka 13. Volitve in imenovanja

13.1. Predlog za imenovanje članov Sveta šole »Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice«

  TOCKA_13_01_Volitve_in_imenovanja_Svet_sole_OS_PS.pdf 35.89 Kb

13.2. Predlog za imenovanje članov Sveta šole "Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice"

  TOCKA_13_02_Volitve_in_imenovanja_Svet_sole_OS_TC.pdf 36.63 Kb

13.3. Predlog za imenovanje članov Sveta vrtca "Vrtec Jesenice"

  TOCKA_13_03_Volitve_in_imenovanja_Svet_vrtca.pdf 35.71 Kb

13.4. Predlog za imenovanje članov v Svet zavetišča za zapuščene žival

  TOCKA_13_04_Predlog_za_imenovanje_Svet_zavetisca_za_zivali.pdf 32.16 Kb

13.5. Predlog za imenovanje novega člana Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu Občine Jesenic

  TOCKA_13_05_Volitve_in_imenovanja_imenovanje_novega_clana_Odbora.pdf 34.26 Kb

Točka 14. Poročila Nadzornega Odbora občine Jesenice

Točka 15. Vprašanja in pobude

Read 3666 times Last modified on Thursday, 16 January 2014 14:25