Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Feb 2014 27

34. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 27. februar 2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20140227_34_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 34. seje Občinskega sveta, ki je bila 27. februarja 2014

 Gradivo bo dano na naslednji seji sveta

 

Dnevni red

Sklic 34. seje Občinskega sveta, ki bo 27. februarja 2014

Vse točke seje v celoti

  34_sejaOS_20140227.zip 17.08 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 33. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 30. 1. 2014

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o spremembi odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč – HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za območje UN Črna vas – HITRI POSTOPEK

Točka 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice –  PONOVNA PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 8. Predlog prilagoditve cen omrežnine oskrbe s pitno vodo

Točka 9. Volitve in imenovanja: predlog kandidatov za priznanja občine Jesenice za leto 2014

Točka 10. Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice

Točka 11. Informacija o prostorskih pogojih za umestitev garažne hiše na območju Integrala

Točka 12. Poročili Nadzornega odbora občine Jesenice:

12.1 Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2013
12.2 Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda Gorenjske lekarne

Točka 13. Vprašanja in pobude

Read 4205 times Last modified on Wednesday, 12 March 2014 09:16