Javne objave

Nov 2019 11

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan

Župan Občine Jesenice odreja ponovno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur (oktober 2019).

Gradivo bo v dneh od ponedeljka 18. novembra 2019 do vključno torka 17. decembra 2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo 27. novembra 2019 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan v  mesecu decembru 2019 obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN Partizan«) do konca javne razgrnitve.

 

Povezava

Read 1064 times Last modified on Friday, 05 March 2021 10:05

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave