Javne objave

Apr 2020 20

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan

Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan je bil javno razgrnjen med 18. 11. 2019 in 17. 12. 2019, javna obravnava dokumenta pa je bila izvedena 27. 11. 2019. Med javno razgrnitvijo in obravnavo je bilo možno na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan podati pripombe in predloge. O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, je Občina Jesenice zavzela stališča, ki jih objavlja na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice v spodaj priloženem dokumentu.

Read 628 times Last modified on Friday, 05 March 2021 10:05

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave