Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Feb 2022 01

Obvestilo o sklenjeni neposredni pogodbi o sofinaciranju

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) Občina Jesenice obvešča, da je bila sklenjena neposredna pogodba o sofinanciranju oziroma dodelitvi javnih sredstev brez razpisa.

Občina Jesenice je sklenila neposredno pogodbo s Planinsko zvezo Slovenije (PZS), Občino Jezersko, Občino Kranjska Gora, Občino Radovljica, Občino Tržič in Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica o vzdrževanju Turnokolesarske poti Trans Karavanke za obdobje dveh let, in sicer do 31. 12. 2023. Letno bo za vzdrževanje poti namenjenih  239,23 €.

Turnokolesarska pot trans Karavanke je bila vzpostavljena v okviru projekta Alpe Adria Karavanke / Karawanken, ki je bil sofinanciran Evropskega sklada za regionalni razvoj in se je izvajal v letih od 2017 do 2020. Več kot 130 km dolga turno kolesarska pot poteka po vseh petih omenjenih občinah. Vzpostavljena je bila tudi spletna stran, kjer je na voljo več informacij: https://trans-karavanke.pzs.si/.

PZS v sodelovanju s planinskimi društvi na lokalni ravni, kot skrbniki poti, vzdržuje in obnavlja označevanje Turnokolesarske poti Trans Karavanke, pri čemer upošteva doktrino urejanja turnokolesarskih poti PZS. PZS je odgovorna organizacija za izvedbo vzdrževanja, samo izvedbo vzdrževanja izvajajo planinska društva na lokalni ravni. Informacije o stanju na poti in morebitnih drugih pomembnih informacijah se pošilja na e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 281 times Last modified on Friday, 18 February 2022 16:08

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave