Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Dec 2023 19

Namera o oddaji poslovnih prostorov v urni najem v letu 2024 – večnamenska dvorana na naslovu Blejska Dobrava 44

Številka: 39/2023
Datum: 18. 12. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za urni najem večnamenske dvorane v stavbi Blejska Dobrava 44,  4273 Blejska Dobrava, v letu 2024.

Najem večnamenske dvorane bo mogoč na podlagi pisne vloge/izjave o interesu, ki jo interesenti naslovijo na Krajevno skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava in v času razpoložljivih terminov.  Za najem večnamenske dvorane  bo sklenjena Pogodba o oddaji poslovnih prostorov v urni najem.

Vloga/Izjava se odda na priloženem obrazcu na sedežu Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

V primeru izraženega interesa več ponudnikov za isti termin se upošteva vrstni red prejema vlog/izjav.

Najemne pogodbe bodo sklenjene po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina se plačuje skladno z določili najemne pogodbe.

Vse dodatne informacije o najemu večnamenske dvorane so na voljo na Krajevni skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, tel.: 04/5874-267, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Read 184 times Last modified on Thursday, 21 December 2023 15:23

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave