Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Feb 2024 27

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Številka:             014-10/2024
Datum:               26. 2. 2024

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016 in 4/2024) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.

Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Ur. list RS, št. 44/2009, 92/2011, 34/2012, 73/2012, 49/2016, 29/2018 in 133/2022) Svet javnega zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zaposlenih zavoda in en predstavnik uporabnikov. Mandat članov Sveta zavoda traja 5 let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 12. redni seji dne 18. 6. 2020 v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice imenoval predstavnike Občine Jesenice, ki se jim mandat izteče leta 2025. Ker je ena predstavnica ustanovitelja podala odstopno izjavo, je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v sedanjemu Svetu javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata/kandidatke
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata/kandidatke
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata/kandidatke
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata/kandidatke (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) – v obrazložitve navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu javnega zavoda.

Kandidati bodo povabljeni na kratko osebno predstavitev na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Rok za oddajo predlogov je do vključno petka, 22. 3. 2024.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje - zamenjavo predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 222 times Last modified on Tuesday, 27 February 2024 11:36

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave