Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Jan 2019 21

Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2019

Na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84 / 2012, 3 / 2014, 9 / 2016 in 6 / 2017), objavljam naslednji

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELA PLAČILA TRENERJEV, KI IZVAJAJO PROGRAME, NAMENJENE VZGOJI OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT V LETU 2019

Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena sofinanciranju dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovosti in vrhunski šport v občini Jesenice.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoji za pridobitev sredstev

Na javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovosti in vrhunski šport v občini Jesenice v letu 2019, se lahko prijavijo le športna društva.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno srede, 6. 2. 2019. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2019 – sklic  410 – 7 / 2019 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 16:30 ure.

 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v spodaj priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 21.1.2019
  • Veljavno do: 6.2.2019
Read 1559 times Last modified on Monday, 17 February 2020 13:28

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave