Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

May 2021 28

Drugi javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2021

Pravna podlaga

  • Zakon o javnih financah (Ur. list. 11/11-UPB, z dne 21.2.2011 in spr.)
  • Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2021(Ur. list RS št. 194/20, z dne 23. 12. 2020)
  • Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS št 35/2015, z dne 22.5.2015 in spr.; v nadaljevanju Odlok)

Pomoč de minimis

Shema ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015 s spremembami

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Na podlagi 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:

  • prireditev v času cvetenja narcis (izvaja se v času cvetenja narcis),
  • etnološka prireditev,
  • festival (večdnevni),
  • prireditev z elementi inovativnosti
  • druga turistična prireditev, ki se ne uvršča v eno izmed zvrsti iz prejšnjih alinej tega člena.

Višina razpisanih sredstev

16.860 €

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Aleksandra Orel

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: 04 586 92 66, e pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo je ponedeljek, 5. julij 2021.    

Celotna razpisna dokumentacija

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih. 

Additional Info

  • Veljavno od: 28. 5. 2021
  • Veljavno do: 5. 7. 2021
Read 678 times Last modified on Friday, 17 December 2021 09:45

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave