Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

May 2022 06

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2022 (drugi javni razpis)

Pravna podlaga

  • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek,101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18)
  • Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2022(Uradni list RS, št. 199/21)
  • Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 35/15, 17/17, 28/21; v nadaljnjem besedilu Odlok)

Pomoč de minimis

Shema ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015 s spremembami.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Na podlagi 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih ene zvrsti turistične prireditve in sicer, večdnevnega festivala.

Višina razpisanih sredstev

6.782,29 EUR

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Aleksandra Orel

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: 04 586 92 66

e pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo je ponedeljek, 30. 5. 2022.    

Celotna razpisna dokumentacija

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih. 

Additional Info

  • Veljavno od: 6. 5. 2022
  • Veljavno do: 30. 5. 2022
Read 671 times Last modified on Tuesday, 21 March 2023 09:41

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave