Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Mar 2023 21

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2023

Pravna podlaga

Pomoč de minimis

Shema ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015 s spremembami.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom odloka.

Na podlagi 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih ene zvrsti turistične prireditve in sicer:

  • prireditev v času cvetenja narcis (izvaja se v času cvetenja narcis)
  • etnološka prireditev,
  • festival (večdnevni),
  • prireditev z elementi inovativnost,
  • druga turistična prireditev.

Višina razpisanih sredstev

20.000,00 EUR

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
Aleksandra Orel
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: 04 586 92 66
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo je četrtek, 20. 4. 2023.   

Celotna razpisna dokumentacija

Celotna razpisna dokumentacija je v priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 21. 3. 2023
  • Veljavno do: 20. 4. 2023
Read 466 times Last modified on Thursday, 15 June 2023 14:00

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave