Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Dec 2023 22

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2024

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Delovanje športnih organizacij – za delovanje občinskih športnih zvez
 • Športne prireditve in promocija športa
 • Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni

Nameni za katere se dodeljujejo sredstva in višina razpisanih sredstev

 

Oznaka (šifra NPŠ)

 

Ime programa oz. področja

 

Višina sredstev v EUR

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program

18.000,00

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program

62.000,00

6.1.3.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

500,00

6.1.5.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

132.000,00

6.1.6.

Kakovostni šport

40.000,00

6.1.7.

Vrhunski šport

4.000,00

6.1.8.

Šport invalidov

800,00

6.1.9.

Športna rekreacija

4.800,00

6.5.1.

Športne prireditve in promocija športa

8.000,00

Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni

25.000,00

6.4.1.

Delovanje športnih organizacij - za delovanje občinskih športnih zvez

5.400,00

 

SKUPAJ

300.500,00

Rok in način oddaje vlog

Vlagatelji se morajo, v kolikor prvič kandidirajo na javni razpis, registrirati na spletni strani v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani https://jesenice.e-razpisi.si/. Vlogo za posamezni program izpolnijo v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise. Tehnična navodila za uporabo in registracijo se nahajajo na spletni strani.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem naslovu jesenice.e-razpisi.si. Za oddano vlogo se šteje vloga s statusom zaključeno najkasneje do vključno petka, 12. 1. 2024.

Po oddaji vloge v aplikaciji, je potrebno zaključeno vlogo natisniti, podpisati in žigosati ter jo z vsemi potrebnimi prilogami poslati na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali osebno oddati v sprejemni pisarni Občine Jesenice najkasneje do vključno petka, 12. 1. 2024.

Vloga, ki je oddana samo v aplikaciji in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana, zato je komisija ne bo obravnavala in bo s sklepom zavržena. Enako velja za vloge, ki so oddane zgolj v fizični obliki, ne pa tudi v aplikaciji.

Prav tako bo vloga, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba, s sklepom zavržena.

Natisnjena prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici. Ob natisnjeni zaključeni vlogi se natisne tudi izdelana naslovnica s črtno kodo z  napisom Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2024 – sklic 410 – 21 / 2023 - ne odpiraj!",  s podatki o vlagatelju in s pripisom priporočeno. Naslovnico prilepite na ovojnico.

Šteje se, da je tiskana prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12.30 ure.

Informacije o javnem razpisu

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:

 • Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti ni splošne zadeve
  Barbara Toman, tel.: 04 5869 212, elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Zavod za šport Jesenice
  Gaber Šorn, tel.: 04 5884 665, elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Additional Info

 • Veljavno od: 22. 12. 2023
 • Veljavno do: 12. 1. 2024
Read 424 times Last modified on Wednesday, 20 March 2024 10:55

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave