Novice

jun  2015 18

Občinska uprava za svetnike in odbornike organizirala ogled deponije Mala Mežakla

Občina Jesenice je včeraj na pobudo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Občinskem svetu občine Jesenice za člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora organizirala ogled odlagališča odpadkov Mala Mežakla. Deponijo so jim predstavili direktor podjetja JEKO-IN d.o.o. Uroš Bučar, vodja enote za odvoz odpadkov v podjetju JEKO-IN d.o.o. Tamara Hribar ter Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o.

Udeleženci (žal so se ogleda udeležili le 4 člani Občinskega sveta, 3 člani njegovih delovnih teles in ena članica nadzornega odbora) so si lahko ogledali odlagališče in sortirnico odpadkov, izvedeli več o delovanju odlagališča ter o nadaljnjih načrtih za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki.

Udeleženci so se najdlje zadržali pri sortirnici odpadkov oziroma objektu za izvajanje mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jim jo je predstavil Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o. Družba EKOGOR d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izgradnje objekta za obdelavo odpadkov na lokaciji Mala Mežakla v občini Jesenice ter za izvajanje občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov. V ta namen ima družba z Občino Jesenice sklenjeno 15-letno koncesijsko pogodbo. Trenutno je na lokaciji že zgrajen objekt s pripadajočo tehnološko linijo za izvajanje 1. faze – mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Ivan Hrženjak je pojasnil, da je zanj že bilo izdano tako okoljevarstveno kot gradbeno dovoljenje, vendar se dejavnost mehanske obdelave odpadkov se še ne izvaja. Gradbeno dovoljenje bo zaradi sprememb v času gradnje potrebno ustrezno dopolniti, poleg tega je v času od izdaje okoljevarstvenega dovoljenja do sedaj prišlo do bistvenih zakonskih sprememb glede obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču, skladno s tem pa se vzhodno od zgrajenega objekta predvideva izgradnja 2. faze - objekt za biološko obdelavo odpadkov (biostabilizacijo), za katero je potrebno spremeniti že izdano okoljevarstveno dovoljenje in pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje. Pojasnil je še, da so vlogo za pridobitev tega dovoljenja oddali konec aprila letošnjega leta in je že v aktivni obravnavi.

Prebrano 1260 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave