Skok na osrednjo vsebino

Novice

okt 2021 08

Jesenice tudi v naslednjem štiriletnem obdobju ostajajo mladim prijazna občina

Včeraj je v predsedniški palači potekala slavnostna podelitev certifikata Mladim prijazna občina, ki si ga je za svoje uspešno izvajanje ukrepov s področja mladinskih politik za novo štiriletno obdobje ponovno prislužila tudi občina Jesenice.

Predsednik RS Borut Pahor je včeraj v predsedniški palači zaslužnim občinam podelil certifikat Mladim prijazna občina, ki ga je že za drugo štiriletno obdobje prejela tudi Občina Jesenice. V imenu Občine Jesenice in odsotnega župana ga je prevzela vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Petra Dečman.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. Podeljuje ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

Občina Jesenice si že vrsto let prizadeva za oblikovanje podpornega okolja ter za uresničevanje različnih ukrepov, ki so namenjeni mladim. Mladinski center Jesenice (MCJ) je bil ustanovljen leta 2005 na podlagi takratnega Razvojnega programa za področje mladih, ki ga je Občinski svet sprejel aprila 2004, poleg delovanja na področju organiziranja in izvajanja mladinske dejavnosti v občini Jesenice pa je zavod prevzel tudi upravljanje objekta na naslovu Kejžarjeva 22, Jesenice, kjer ima MCJ svoj sedež (danes imata tam sedež tudi Mladinski svet Jesenice – MSJ ter Klub jeseniških študentov – KJŠ), od ustanovitve dalje pa Občina zagotavlja tudi sredstva za njegovo delovanje ter za programe in projekte. Poleg zagotavljanja prostora za mlade pa je pomemben predvsem sistem ukrepov s področja mladinskih politik, ki se redno izvajajo in nadgrajujejo. Mladinsko področje predstavlja tudi eno izmed prioritet v leta 2011 sprejetem in leta 2016 noveliranem Občinskem razvojnem programu občine Jesenice 2011–2025, in sicer je bilo kot eno izmed prednostnih področij v okviru prioritete »Kakovost življenja« oblikovano tudi področje »Mladi«. Sprejetemu Občinskemu razvojnemu programu je sledila priprava Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018 (sprejeta maja 2014) ter nato Strategija za mlade za obdobje 2019-2023 (sprejeta oktobra 2019). Na podlagi strateških usmeritev ter opredeljenih ukrepov v strategijah, Občina Jesenice vsakoletno v okviru zmožnosti proračuna zagotavlja sredstva za izvedbo različnih aktivnosti s področja participacije mladih, organiziranja mladih, informiranja, zaposlovanja mladih, izobraževanja mladih, stanovanjske politike za mlade ter izvaja skupne projekte z mladimi. Občina Jesenice od ustanovitve MSJ v letu 2012, z letom 2013 podpira njegovo delovanje in vsako leto zagotovi določeno višino sredstev v občinskem proračunu za ta namen. Pomembna je tudi ustanovitev delovnega telesa za mladinska vprašanja, ki ga je ustanovil župan in predstavlja povezavo med mladimi in občino, rezultat njegovega dela pa se odraža tudi v spremembi občinskega akta ter v posebnem javnem razpisu za mlade na temo spodbujanja aktivne participacije mladih. Kot nov ukrep od leta 2017 dalje izpostavljamo spodbude Občine za uspehe v času šolanja, za kar župan že leta podeljuje priznanja in denarno nagrado.

Občina Jesenice je certifikat Mladim prijazna občina prvič prejela leta 2016, tokratni certifikat pa ji status mladim prijazne občine podeljuje do leta 2024. Je ena izmed le 35 občin s tem certifikatom v celotni Sloveniji in druga na Gorenjskem (poleg Jesenic le še Radovljica). Vzpostavitev ustreznega podpornega okolja ter prizadevanja Občine Jesenice se izkazujejo v pridobitvi certifikata Mladim prijazna občina leta 2016, na kar smo ponosni, navedeno pa nam pomeni tudi spodbudo in zavezo za nadaljnje aktivnosti ter prizadevanja na področju mladinske politike.

 

Spletna stran: Mladim prijazna občina

Prebrano 721 krat Nazadnje urejano na petek, 08 oktober 2021 13:25

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave