Novice

Pozdrav z Jesenic - Zbirka Dušana Prešerna - Založila: Občina Jesenice - Tisk: Medium Žirovnica
OD NASELJA - VASI DO TRGA IN MESTA JESENICE PRI PRESOJANJU SEDANJOSTI IN SPOGLEDOVANJU S PRIHODNOSTJO JE PRAV, DA SE OZREMO TUDI V PRETEKLOST. Mnogo rodov se je zamenjalo od takrat, ko se v zgodovini prvič omenjajo Jesenice in od obdobja od 13. do 16. stoletja, ko so tudi na našem območju začeli obrtniško pridobivati

Uporabne povezave