Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

dec  2015 28

Informacija z 8. redne seje sveta KS Blejska Dobrava

Osma redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v sredo, 9. decembra 2015, ob 14.00. v posebni sobi gostilne Pri Jurč na Blejski Dobravi.

Svet KS Blejska Dobrava je najprej pregledal realizacijo sklepov 7. seje. Ugotovljeno je bilo. da so vsi sklepi realizirani. Po seznanitvi s sklepi je bil zapisnik soglasno sprejet in sklepi potrjeni.

Predsednik Sveta KS je prisotnim predstavil poročilo o delu Sveta KS Blejska Dobrava v letu 2015. V poročilo o delu Sveta KS BD za leto 2015 se doda še čisto sveža informacija, in sicer: Zbrana so bila vsa soglasja lastnikov zemljišč in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za obvoznico Lipce.

Na vprašanja članov Sveta KS. kdaj bo objavljen razpis, je župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger povedal, da je gradbeno dovoljenje še popolnoma sveže, in da mora biti najprej sprejet proračun za leto 2016. ki bo zagotavljal sredstva za ta projekt. Poleg tega je treba tudi v proračunu za leto 2017 zagotoviti določena sredstva za dokončanje gradnje. Vsekakor je možnost podaje pritožb na izbranega izvajalca na podlagi razpisa.

Marko Markelj seje zahvalil za pomoč pri pridobivanju soglasij in služnosti. Postopek razpisa traja daljši čas Investicija je planirana v letih 2016 in 2017, zato se bo zagotavljalo tekoče izvajanje del, brez prekinitev Povedal je tudi, da se bo začel postopek prodaje »Pančurjeve hiše«, izvajalec del pa bo izbran predvidoma spomladi.

Boris Grilc je poudaril, da je projekt nujen in zelo pomemben saj v naseljih KS ni pločnikov V prometu je udeleženo večje število otrok in starejših krajanov s tem. da vzporedno poteka gost tovorni promet, poleg običajnega prometa in ob konicah še avtobusni prevozi za zaposlene v Sumidi, skratka območje je zelo nevarno in samo upamo lahko, da ne bo prihajalo do nesreč

Matej Smukavec je povedal, da bo še pred novim letom izvedena javna dražba Pančurjeve hiše, ki jo je po pojasnilu župana občina kupila zato. da je bila stranka v postopku in da se je s tem izognila morebitnim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Sedaj, ko je gradbeno dovoljenje pridobljeno, bo hiša prodana najboljšemu ponudniku.

Sprejet je bil Program dela sveta KS Blejska Dobrava za leto 2016.

Predsednik je povedal, da je KS Blejska Dobrava pripravila plan komunalnih del za obdobje 2015 - 2018 in opravila tudi ogled na terenu. Na podlagi zapisnika ogleda, opremljenega s fotografijami, je Komunalna direkcija že dodala svoja mnenja - komentarje in ga poslala v dopolnitev. Na podlagi sklepa Sveta uporabnikov javnih dobrin so bili komentarji pregledam.

 

dodana določena pojasnila, ki so bila ustno predstavljena na seji Sveta KS Dodatnih pripomb ni bilo podanih

Predlogi in pobude:

Bojan Dornik je povedal, da je društvo Obranca že v letu 2014 na sestanku s pristojnimi na občini dobilo zagotovilo, da bo občina Jesenice v juniju tistega leta poskrbela za zamenjavo stavbnega pohištva v orodišču na Kočni, ki ga uporablja društvo. V tej stavbi je tudi volišče, čeprav ni zagotovljenih sanitarij in so tudi sicer zelo slabi pogoji. Zanimalo ga je, kdaj lahko pričakujejo realizacijo takratnega dogovora. Matej Smukavec bo preveril takratni dogovor in ostale okoliščine. Razpravi se je priključila tudi Dragica Bezlaj, ki je poudarila, da je ureditev orodišča z zamenjavo stavbnega pohištva nujna. Opozorila je še, da gre v tem primeru za volišče brez sanitarij.

Klopi iz igrišča na Kočni so bile odpeljane, ker je tam privatno zemljišče. Ker se na igrišču, s soglasjem lastnikov prirejajo tudi različne javne prireditve, bi bilo za ta čas potrebno klopi vrniti, za kar bomo zaprosili pristojne

Dragica Bezlaj je v imenu ZZB NOV vprašala kaj se da storiti s postojanko G8 na Kočni, ki je najverjetneje celo inkriminirana. Objekt je namreč poln plastične izolacije kablov. Predsednik je povedal, da je to informacijo že marca posredoval na PP Jesenice in dobil odgovor, da ni nikakršnih prijav kaznivih dejanj Gre za objekt v lasti ZZB NOV. zemljišče pa je v privatni lasti, torej ZZB lahko odkupi še zemljišče ali pa lastnik zemljišča odstrani objekt Preko ZB naj se preveri, ali bodo stavbo še uporabljali za njihove namene ali pa naj jo odstranijo lastniki objekta ali zemljišča.

Podžupan Miha Rebolj je opozoril, da je v nekem naboru regijskih projektov zasledil obnovo ceste Javornik-Gorje in je prosil za morebitne informacije, če bodo komu dostopne

Predsednik je seznanil prisotne s predlogom, da se na prometni znak pred stavbo KS. na katerem so navedene omejitve glede dimenzij predora pod železniško progo, doda utripajoča luč Še vedno namreč prihaja do tega, da vozniki znak spregledajo in potem avtobusi in tovornjaki vzvratno vozijo od predora do trgovine, kar je za promet zelo moteče in nevarno. Direktor komunalne direkcije je povedal, da predlog podpira in naj se pošlje pisni predlog.

Predsednik je prisotnim posredoval informacijo, da se je dogovoril z generalnim direktorjem SŽ, za ogled železniške postaje Vintgar, z namenom reševanja podhoda in ureditve samega objekta. V tej zadevi se mora dogovoriti z županom Občine Jesenice, za skupni sestanek s predstavniki železnice.

člani Sveta KS so opozorili na problematiko deponiranja hlodovine v vaškem jedru. Vaško jedro je prosta površina v lasti Občine Jesenice, namenjena za bodoče vaško jedro Za uporabo površine je potrebno zaprositi Komunalno direkcijo Občine Jesenice, da posamezniku izda ustrezno soglasje. O tem se obvesti predsednike Agrarne skupnosti

Predsednik se je na koncu zahvalil vsem za korektno sodelovanje v iztekajočem se letu, gasilcem, nogometašem, pevcem, borcem, društvu Obranca in vsem drugim društvom v KS ter voščil srečno, zdravo in uspešno leto 2016 ter prisotne povabil k druženju v nadaljevanju.

 

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Prebrano 2325 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 28 december 2015 15:38

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave