Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

mar  2017 02

Informacija s 15. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

15. seje Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava, ki je bila v četrtek, 16. februarja 2017, ob 19.00, v pisarni krajevne skupnosti na Blejski Dobravi.

Opravljen je bil pregled zapisnika 14. seje sveta KS in sklepi seje potrjeni.

Svet KS Blejska Dobrava je obravnaval predlog Zaključnega računa KS Blejska Dobrava za leto 2016, ga sprejel in potrdil v predloženi obliki.

Predsednik je podal informacije o poteku del na projektih, ki se izvajajo na območju KS in sicer:

  • Dela na obvoznici Lipce se izvajajo po planu.
  • Nadaljujejo se aktivnosti za izvedbo projekta širitve ceste, gradnje pločnika in avtobusne postaje ter ureditev križišča na cesti od Črne vasi do križišča za Lipce pri Sumidi.
  • Člane Sveta KS je seznanil s tem, da je bilo občinsko zemljišče nasproti hiše Blejska Dobrava 84 prodano brez predhodne seznanitve Sveta KS. V prihodnje bodo občinske službe krajevno skupnost pravočasno obvestile o nameravani prodaji.
  • Priključek povečane vodovodne napeljave za Perun je izdelan, priključen bo če bo količina vode zadostna za vse krajane. Preurejen bo tudi uvoz proti Perunu za potrebe odvažanja gramoza iz Save, ki se bo lahko začelo izvajati, ko bo obvoznica dokončana.
  • Občina Jesenice je objavila razpis za izdelavo projekta za kanalizacijo Lipce in črpališče. Glede kanalizacije na Kočni je treba dokončati zbiranje soglasij in nadaljevati z aktivnostmi za gradnjo pločnika.
  • Podana je bila tudi pobuda, da se ob gradnji kanalizacije na Lipcah zgradi tudi pločnik, vsaj na odsekih kjer so prostorske možnosti.
  • Na naš dopis v vezi gradnje železniškega podhoda za pešce od Slovenskih železnic nismo prejeli odgovora.
  • Obravnavan je bil predlog krajanov za izgradnjo peš dostopa do hiše Blejska Dobrava 2 in ostalih na tem območju. Svet KS podpira krajane pri njihovih prizadevanjih za zagotavljanje varnega življenja in vključevanja v promet tudi peš.
  • V letu 2017 je predvideno nadaljevanje del v vaškem jedru. V proračunu so planirana sredstva v višini 31.500,00 EUR. Svetniki KS se bodo angažirali in povabili k sodelovanju donatorje.
  • V letošnjem letu bo z vidika varčevanja z energijo izvedena zamenjava žarnic v hodniku ter stopnišču stavbe KS, z led žarnicami.

Ponovno smo prejeli vlogo Asmirja Mulalića za odkup dela zemljišča 1771 k.o. 2176 Blejska Dobrava, s strani Komunalne direkcije Občine Jesenice, ki prosi za mnenje Sveta KS Blejska Dobrava. Svetniki so v razpravi potrdili stališče, ki so ga že izrazili in posredovali občini. Vlagatelj mora vlogo dopolniti s točnimi kvadraturami zemljišč, ki jih želi odkupiti oziroma na njih pridobiti služnosti. 

V KS imamo pogodbeno zaposlenega hišnika-kurjača, ki nadzoruje sistem ogrevanja, skrbi za odpravo napak v stavbi KS, odslej pa tudi za igrišče, kar pomeni, da za to porabi najmanj pol ure dnevno več časa in je bilo to potrebno z Aneksom k pogodbi o delu tudi opredeliti. Svetniki so predlog soglasno podprli.

Predsednik je od uslužbenke TIC-a Jesenice prejel povabilo k sodelovanju pri oblikovanju publikacije Turistični informator Jesenice. Povabilo k sodelovanju je posredoval tudi svetnikom, ki so skupaj oblikovali predloge in jih poslal TIC-u.

Glede informacije s strani gospoda Oblaka s Komunalne direkcije, o možnosti namestitve dveh klopi, so se svetniki strinjali, da se eno postavi k spodnjemu spomeniku  na Kočni, eno pa ob peš poti v Vintgar.

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Prebrano 2243 krat Nazadnje urejano na četrtek, 02 marec 2017 09:28

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave