Obvestila za javnost

dec  2017 08

Poročilo z 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Jesenice, 8. 12. 2017 – Na decembrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 22 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 v drugi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice sprejel soglasno. Občinski svet je po sprejemu Proračuna občine Jesenice za leto 2018 potrdil tudi letne programe športa, kulture in izobraževanja ter letni program humanitarnih društev invalidskih organizacij.

Občinski svet Občine Jesenice je na decembrski seji najprej razrešil članico Nadzornega odbora, Majo Križnar in ji potrdil mandat kot novi članici Občinskega sveta občine Jesenice. Hkrati je Občinski svet Majo Križnar imenoval tudi za namestnico predsednice Statutarno pravne komisije ter za članico Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

V nadaljevanju 24. redne seje je Občinski svet občine Jesenice obravnaval Proračun občine Jesenice za leto 2018 v drugi obravnavi. Na pripravljen predlog proračuna so bili vloženi in potrjeni štirje amandmaji, s katerimi se je zagotovilo dodatna sredstva za začetek izgradnje otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice ter za pomoč pri sporazumevanju z Albanci. Proračun je bil ob koncu obravnave sprejet soglasno, saj je vseh 28 prisotnih svetnikov podprlo predlog proračuna za leto 2018.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2018, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2018, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2018 ter predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2018. Predlogi vseh letnih programov so bili sprejeti.

Občinski svet je v nadlajevanju potrdil 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018, katere predmet sta zemljišče oz. gozd na Blejski Dobravi, ki ga je Občina Jesenice pridobila v last iz naslova doplačila institucionalnega varstva ter počitniški apartma v Stinici na Hrvaškem, katerega je Občina Jesenice pridobila v last na podlagi pogodbe o priznanju lastninske pravice. Občinski svet je potrdil tudi predlog za izvzem službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj.

V okviru točke volitve in imenovanja je Občinski svet Branko Stojanović imenoval za članico Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice, Stanislava Pema za člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice ter Jožeta Anderleta, Vlada Mlinarca in Stankota Jekliča za člane Sveta javnega zavoda Vrtec Jesenice. Občinski svet je nove predstavnike Občine Jesenice imenoval tudi v svete osnovnih šol. V Svet OŠ Koroška Bela so bili za nov mandat imenovane Polona Brelih, Elvira Garibović in Ljuba Tavčar, v Svet OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice Žiga Pretnar, Julian Miranovič Štefanič in Uroš Lakić, v Svet OŠ Prežihovega Voranca Jesenice pa Elvira Garibović, Erika Repovž in Boris Zupanc. Občinski svet je v sklopu te točke dnevnega reda odločal tudi o mnenju k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice in sprejel sklep, da oba prijavljena kandidata izpolnjujeta razpisne pogoje, vendar glede na dosedanje dobro opravljeno delo pri imenovanju za ravnatelja Gimnazije Jesenice daje prednost kandidatki mag. Lidiji Dornig.

Svetnice in svetniki so se na koncu seznanili s poročilom Nadzornega odbora občine Jesenice o opravljenem nadzoru investicije Cesta Betel, ki ga je predstavil predsednik Nadzornega odbora mag. Vojko Otovič ter potrdili predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018 ter predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2017, katerega del je tudi Akcijski prgram varstva okolja za leto 2018.

Prebrano 1447 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave