Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2018 26

Informacija iz 21. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

Informacija z 21. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava, ki je bila v četrtek, 15. februarja 2018, ob 19.00, v pisarni KS Blejska Dobrava.

Po pregledu in potrditvi zapisnika 20. seje Sveta KS je svet KS obravnaval še naslednje:

 • Potrjen je bil sklep korespondenčne seje, ki je potekala v zvezi z ukinitvijo pošte na Blejski Dobravi.
 • Izdelan je bil zaključni račun KS, ki je bil po obravnavi soglasno sprejet.

V nadaljevanju je predsednik podal informacije o opravljenih aktivnostih v času med rednima sejama Sveta KS, in sicer:

 • Novoletne prireditve so bile dobro organizirane in tudi dobro obiskane.
 • Predsednik je predstavil svoja opažanja v zvezi z novoletno okrasitvijo, ki je skoncentrirana na območje od Trga Toneta Čufarja do Ejga, v preostalih delih občine pa je praktično ni bilo. V naši KS je tako osvetljena le stavba KS in stojnica ter drevesce v vaškem jedru, za kar pa smo poskrbeli sami. Predlagal je, da bi se javne površine v celotni občini enotno okrasile, torej tudi vsa območja naše KS, Lipce, Kočna in Blejska Dobrava. Člani Sveta KS pa so predlagali, da bi se občanom za namene novoletne okrasitve pri določenih dobaviteljih uredil popust, s čimer bi jih spodbudili k okraševanju. Predlagali so tudi, da bi akcijo ocvetličevanja balkonov nadomestili z akcijo novoletne okrasitve.
 • Nadalje je prisotne seznanil o dogajanju v zvezi s turistično destinacijo Vintgar, v katero se vstopa tudi z Blejske Dobrave. Na to temo je bil prisoten na sestankih na občini Gorje, in na dveh sestankih, ki sta bila na občini Jesenice. Opravili so tudi ogled pešpoti na dobravski strani. Predsednik je predložil tudi osnutek skice pohodniških poti v naši občini, ki vključuje tudi vse dostopne pohodne poti do Vintgarja. Aktivnosti na tem področju se nadaljujejo.
 • Predsednik je svetnike seznanil, da je bil v zvezi z ukinitvijo pošte na Blejski Dobravi, sklican sestanek pri županu skupaj s predstavniki Pošte Slovenije. Na sestanku so bili predlagani naslednji sklepi: da pošta na Blejski Dobravi ostane do konca leta, med tem časom se poišče pogodbenika, ki bi prevzel storitve, pošta pa naj bi prostore dala v brezplačen najem. Županu je bilo na seji in že s sklepom korespondenčne seje predlagano, da obvesti občinske svetnike in predsednike parlamentarnih strank. Odgovorov od Pošte d. o. o., še nismo prejeli.
 • Predsednik je seznanil prisotne, da smo prejeli pozitiven odgovor Ministrstva za infrastrukturo, glede izvedbe protihrupne zaščite na Lipcah.
 • Prav tako smo prejeli odgovor DRI, glede izvedbe sanacije opornega zidu ob regionalki proti Kočni pri hiši BlejskaDobrava 2. (Karlin).
 • Prejeli smo odgovor pristojnih služb na našo pobudo, da se javna razsvetljava na Blejski Dobravi izboljša. Iz odgovora izhaja, da bodo upravljavci oziroma vzdrževalci javne razsvetljave preverili ustreznost osvetljenosti ceste z javno razsvetljavo. Ureditev javne razsvetljave na Lipcah je predvidena s planom komunalnih del za leto 2018.
 • Člani sveta KS so predlagali, da se na Lipcah uredi modra cona za parkiranje, tako kot je bilo v okviru celostne prometne strategije CPS že predlagano. Gre za lokacijo pri odcepu s priključne ceste za AC na Lipce. Prav tako je nujno potrebno obrezati grmovja ob regionalni cesti zaradi zagotavljanja preglednosti.

Svetnica Irena Kolbl je podala naslednje pobude in vprašanja:

 • KO ZZB NOV predlaga, da v mali pisarni KS namestijo lastno arhivsko omaro za potrebe arhiva KO ZZB NOV. Svet je sprejel sklep, da se omaro namesti v prostorih KS pri čemer je potrebno ravnati v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
 • Na vprašanje oziroma pobudo svetnice Irene Kolbl glede vloge Kampa Perun za postavitev ustrezne usmerjevalne prometne signalizacije h kampu Perun je predsednik odgovoril, da je zadeva že v postopku skupaj z drugo usmerjevalno prometno signalizacijo in naj bi bila v kratkem izvedena.
 • Opozorila je tudi na neurejeno okolico železniške postaje Vintgar, odvržene cigaretne ogorke in zanemarjeno tablo za vozni red. SŽ bo poslan dopis za čiščenje ŽP in za zamenjavo table.
 • Na vprašanje svetnice Irene Kolbl kako je s financiranjem uporabe javnih površin za napeljavo kablov podjetja Telemach in koliko so za tanamen plačali občini in koliko od tega pride nazaj v krajevno skupnost oziroma ali ne bi bilo možno iz tega iztržiti vsaj asfaltno preplastitev tega dela ceste je predsednik odgovoril, da je taksa odmerjena že na dovoljenju in se nakaže v proračun občine. Točen znesek za konkreten primer se posreduje članom sveta KS.
 • Zaradi povečanega prometa na območju krajevne skupnosti, kot jedostop do soteske Vintgar, do podjetje Sumida, do mestnega pokopališča in zaradi drugih gospodarskih in turističnih dejavnosti, kar ima negativen vpliv na bivalno okolje, krajevna skupnost od tega nima nobene koristi, ne v obliki sredstev za infrastrukturo in ne v obliki izvedbe boljše ali dodatne infrastrukture.

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Prebrano 2310 krat Nazadnje urejano na torek, 27 februar 2018 08:18

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave