Obvestila za javnost

apr  2020 01

Občina Jesenice z lokalnimi ukrepi na pomoč gospodarstvu, društvom in posameznikom

Občina Jesenice se zaveda, da bo koronavirus prizadel tako gospodarski sektor kot posameznike. Država je določene ukrepe za omilitev posledic že sprejela, župan občine Jesenice Blaž Račič pa je danes dodatno sprejel še ukrepe na lokalni ravni, ki državne še dopolnjujejo. Nanašajo se tako na gospodarstvo kot na društva in posameznike.

Oprostitev plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in društva

Zaradi državnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji je v času razglašene epidemije marsikateremu poslovnemu subjektu delno ali popolnoma onemogočeno izvajanje dejavnosti. Za omilitev izpada dohodka je tako župan občine Jesenice Blaž Račič izdal odredbo, s katero bodo najemniki poslovnih prostorov, ki imajo v najem prevzete poslovne prostore, ki so v lasti Občine Jesenice in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja omenjeni odlok, od 16. marca 2020 do preklica oproščeni plačila najemnine. Hkrati bodo plačila najemnine oproščena tudi društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore, ki so v lasti Občine Jesenice.

Župan Blaž Račič hkrati poziva tudi javne zavode in javna podjetja, kakor tudi vse zasebne lastnike, da svojim najemnikom, ki v času epidemije ne morejo izvajati svoje dejavnosti, ne zaračunavajo najemnine oziroma znesek najemnine znižajo ali omogočijo odlog plačila.

Odlog plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Občina Jesenice bo za premostitev morebitne finančne stiske občanov ter morebitnih likvidnostnih težav podjetij, ki bi nastale kot posledica koronavirusa, odložila izdajo odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Lastniki nepremičnin bodo tako odločbo prejeli šele v drugi polovici leta, s tem pa bo za več mesecev odloženo tudi plačilo tega stroška.

Finančna sredstva podjetjem za investicije

Občina Jesenice bo preoblikovala trenutno objavljeni javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice za leto 2020, in sicer tako, da bo vsa na razpisu zagotovljena sredstva usmerila v ukrep, ki zagotavlja pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem ter s.p.-jem in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Ukrep podjetjem omogoča širitev dejavnosti, dvig produktivnosti, rast prihodkov, ohranjanje delovnih mest in dodatno zaposlovanje. Za ublažitev morebitnih posledic koronavirusa bo zanje tako namenjenih 95.000 €.

Zagotavljanje likvidnega poslovanja vrtca Jesenice iz občinskega proračuna

Na podlagi državnega Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih so od 16. 3. 2020 zaprti tudi vrtci v občini Jesenice. V času zaprtja vrtcev starši ne plačujejo izvajanja programa, kar za vrtce predstavlja velik izpad finančnih sredstev. V kolikor sredstva za likvidno poslovanje vrtcev ne bodo zagotovljena iz proračuna RS, bo ta sredstva za Vrtec Jesenice zagotovila Občina Jesenice iz svojega proračuna, s tem pa bo vrtcu omogočila nemoteno nadaljnjo poslovanje.

Nadaljevanje dodeljevanja občinskih sredstev

Kljub začasni prekinitvi teka rokov v upravnih zadevah, ki jo določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), bo Občina Jesenice z aktivnostmi, povezanimi z že objavljenimi javnimi razpisi na področju družbenih dejavnosti in gospodarstva, nadaljevala. Zavedamo se, da je delovanje društev v veliki meri odvisno tudi od sredstev, prejetih preko javnih razpisov, s tem ukrepom pa bo Občina Jesenice, ne glede na razglašeno epidemijo, upravičenim društvom sredstva zagotovila v najkrajšem možnem času in tako olajšala njihovo nadaljnje delovanje.

Župan Blaž Račič je glede sprejetih ukrepov povedal:

»Na Občini Jesenice se zavedamo, da smo se zaradi koronavirusa vsi znašli v zelo zahtevni situaciji in naše lokalno okolje pri tem ne more biti izjema. Zato je prav, da se tudi kot lokalna skupnost odzovemo z dodatnimi ukrepi, s katerimi lahko lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti še nadgradimo oziroma dopolnimo državne. Z njimi poskušamo olajšati morebitno stisko tako lokalnih podjetnikov kot tudi zavodov, društev in ne nazadnje posameznikov. Ker v tem trenutku še ne vemo, točno kakšne posledice bodo ostale za koronavirusom, ko bomo to težko situacijo enkrat premagali, hkrati pa bo dodatne ukrepe v nadaljevanju morala sprejeti tudi država, bomo razmere spremljali še naprej in se na aktualne potrebe odzvali z morebitnimi dodatnimi ukrepi, ki bodo v naši pristojnosti.«

Prebrano 1483 krat Nazadnje urejano na petek, 03 april 2020 19:48

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave