Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

dec  2012 14

ENSVET: Talno ogrevanje in počutje stanovalcev

Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv članek, ki zanima vse, ki načrtujejo novogradnjo ali adaptacijo ogrevanja obstoječe hiše – stanovanja. Pri izbiri ogrevalnega sistema jih zanima tudi način ogrevana. To je radiatorsko ogrevanje ali pa talno ogrevanje. Naslov članka je:

TALNO OGREVANJE IN POČUTJE STANOVALCEV

UVOD

Prispevek je namenjen vsem, ki želite izbrati ogrevalni sistem v hiši ali v stanovanju. Ogrevalni sistem morate načrtovati glede na danosti, kakšen energent lahko uporabite, koliko jih je na razpolago. V urbanih središčih je možnosti veliko, malo pa jih je na podeželju.

Tudi plinovodno omrežje zemeljskega plina je v mestih in v okolici, na podeželju pa ga ni. Edini plin, ki je lahko povsod je UNP utekočinjeni naftni plin PROPAN IN MEŠANICA PROPAN – BUTAN. Za specifična ogrevanja, kot je talno mora biti energent, ki se lahko avtomatsko regulira to pa so: električna energija, plinsko ogrevanje, izjemoma EL kurilno olje in avtomatski kotel na lesne pelete. Ostali energenti niso primerni za sistem talnega  ogrevanja.

TALNO OGREVANJE

Odločitev za talno ogrevanje je zahtevna naloga, ki je mogoča pri novogradnji ali rekonstrukciji tal v stanovanju. Pogoj je zadostna višina stropa in možnost dviga višine vrat proti stropu.

Talno ogrevanje je najstarejši poznan sistem centralnega ogrevanja prostorov. Tak način ogrevanja Hipokaust je že znan iz rimskih časov. Prenosnik toplote je bil topel zrak, oziroma dimni plini, ki so krožili po kanalih pod hišo.

3.

Talno ogrevanje spada med skupino ploskovnih ogrevanj. Poznamo še stensko in stropno ogrevanje. Najnovejše stensko ogrevanje je IR OGREVANJE s panelnimi ploščami, ki se montirajo na stene ali strop. Temperatura se regulira s termostatom. IR ogrevanje je električno infrardeče sevanje toplotni žarki ogrevajo telo človeka in predmete v prostoru. IP PANELI pretvorijo električno ogrevanje v infrardeče toplotno sevanje – valovanje. Ta način je podoben sončnemu obsevanju.

Tehnično so paneli iz osnove, ki je iz steklenih vlaken s slojem z električno prevodno snovjo PT FE-CARBON. Grelna površina vsebuje sloj s keramiko. Razporeditev toplote po površini je enakomerna. Temperatura na grelni strani keramike je od 90 – 110 stopinj Celzija. Hrbtna stran je izolirana in obdana z Alu folijo. Ogreje se na največ 60 stopinj Celzija.

TALNO OGREVANJE KONSTRUKCIJSKA IZVEDBA

Cevi so položene v tla in toplota ogrete vode se prenaša iz cevi na talno konstrukcijo in posredno iz tal na zrak v prostoru v obliki sevanja in konvekcije.

Pri tleh je temperatura najvišja proti stropu pa pada. Temperaturni profili sistemov ploskovnih ogrevanj so;

V prostoru; idealno strop 16 stopinj Celzija, glava človeka 19 stopinj Celzija, kolena 20 stopinj Celzija, stopala 24 stopinj Celzija.

Talno ogrevanje; strop 17 stopinj Celzija, glava 20 stopinj Celzija, kolena 21 stopinj Celzija, stopala 24 stopinj Celzija.

Stropno ogrevanje; strop 26 stopinj Celzija, glava 22 stopinj Celzija, kolena 20,5 stopinj Celzija, stopala 22 stopinj Celzija.

4.

 • Sodobno talno ogrevanje z jeklenimi cevmi se je razvilo pred drugo svetovno vojno, vendar se ni uveljavilo v praksi. Težave so bile pri montaži. Zato se danes uporabljajo plastične cevi.
 • Hitra montaža in manjši stroški pri izvedbi s plastičnimi cevmi.
 • Toplotna izolacija stavbe in manjša potrebna inštalirana moč ogrevalnih naprav so omogočili razvoj talnega ogrevanja.
 • Ker so ogrevalne temperature medija 40 – 60 stopinj Celzija je mogoče za ogrevanje uporabiti toplotne črpalke in tudi sončno energijo.

Izvedba je tehnično izpopolnjena, ugodje ogrevalnega sistema je večje, kot pri ogrevanju z radiatorji.

 • Zaradi ugodnega temperaturnega profila v prostoru je lahko temperatura zraka v prostoru nižja za 1 – 2 stopinje Celzija.
 • Kroženje zraka in prahu v prostoru je manjše, zaradi manjše hitrosti kroženja.

Slaba stran talnega ogrevanja je velika vzstrajnost, zaradi katere se sistem težje odziva na hitre spremembe pri spreminjanju toplotnih obremenitev v prostoru. Regulacija talnega ogrevanja je težja in dražja.

Talno ogrevanje se lahko kombinira z radiatorskim ogrevanjem, to omogoča večje usklajevanje pri sončnih pribitkih in potreb ogrevanja.

Problem talnega ogrevanja je ogrevna površina, omare, pohištvo mora biti lokacijsko določeno in tako mora ostati. Manjkajočo ogrevno površino je treba inštalirati na stene. To je tudi problem pri pritrditvi predmetov na steno. Sistem talnega ogrevanja je finančno dražje za 20 % do 40 % od radiatorskega sistema.

5.

Priporočljive temperature tal glede na namembnost prostorov so:

 • temperatura 26 stopinj Celzija – 28 stopinj Celzija v prostorih, kjer se zadržujemo dalj časa bivalni prostori na primer; dnevne in delovne sobe, pisarne itd.
 • temperatura 28 stopinj Celzija – 32 stopinj Celzija, robne cone ob oknih in zunanjih stenah.
 • Temperatura 30 stopinj Celzija v prostorih kjer se zadržujemo občasno – hodniki, WC.
 • 32 stopinj Celzija – 35 stopinj Celzija v kopalnicah, pokritih plavalnih bazenih in kopališčih.

Pri novogradnjah ter saniranih starejših objektih, ki so ustrezno toplotno zaščiteni, toplotne izgube objekta ne presegajo 100 W na enoto ogrevne površine. S sistemom talnega ogrevanja lahko v celoti pokrijemo toplotne izgube stavbe.

V starejših objektih z nezadostno toplotno zaščito sistem talnega ogrevanja, ne more pokriti toplotnih izgub. Zato ga je treba obvezno dopolniti z radiatorskim sistemom ogrevanja.

TALNO GRETJE IN POČUTJE LJUDI V PROSTORU

Počutje ljudi v prostoru je odvisno od mikroklime in še drugih dejavnikov v prostoru. Talno in stensko ogrevanje spadata v skupino tako imenovanih ploskovnih ogrevalnih sistemov. Strokovna mnenja o talnem ogrevanju so različna od vplivov tega ogrevanja in vpliva na počutje ljudi v prostoru.

Mnenja so od pozitivnih učinkov do negativnih. Resnica je nekje v sredi, razmere v ogrevanih prostorih so odvisne od posamezne lokacije in situacije. Talno ogrevanje se odraža z visokim deležem toplote, ki se dobi s sevanjem. 

6.

Pri radiatorskem ogrevanju / prehod toplote /, to je gibanje zraka ob ogretem radiatorju. Pri tem je tudi hitrost kroženja zraka večja po prostoru. Temu bi lahko tudi rekli zelo poenostavljeno, da sevalna toplota prodira globje v človeško telo, da je »energijski izkoristek« boljši.

Konvekcijska toplota pa telo le oplazi, toplota, ki jo oddaja lončena peč ali kamin je mnogo prijetnejša od toplote, ki jo oddaja kalorifer. Iz tega je razvidno, da je v prvem primeru, ko je temperatura tal ali stene opazno višja za enak občutek toplotnega ugodja v prostoru. Temperatura notranjega zraka je lahko nekoliko višja tudi za 4 stopinje Celzija, kar se odraža v manjših stroških ogrevanja.

Da se doseže ugodno mikroklimo v prostorih v ogrevalni sezoni je najugodnejša kombinacija sistema. Oddajanja pretežnega dela toplote s sevanje, ki zmanjša gibanje zraka zaradi manjše temperaturne razlike po višini in globini prostora. S tem se zmanjša gibanje prašnih delcev in uravnavanje relativne vlažnosti zraka v prostoru. To se doseže z izbiro primernega nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema in materialov, ki akumulirajo toploto. Dobra lastnost je tudi, da so higroskopični, da sprejemajo in oddajajo vlago.

Značilnosti talnega ogrevanja v zvezi z mikroklimo v prostoru, ki je lahko tudi stensko. Velika razlika je talno ogrevanje v stari neizolirani stavbi in v novi energijsko učinkoviti. V sodobni nizkoenergijski stavbi lahko talno ogrevanje vpliva na mikroklimo v prostorih veliko manj, kot v stari stavbi. So pa še vedno izrazite značilnosti – prijeten občutek ob dotiku tople talne površine, kar je velika prednost v kopalnicah in otroških igralnih sobah.

Sistem talnega – ploskovnega ogrevanja mora načrtovati strokovnjak – projektant, ki resnično obvlada to tehniko. Tu se ne sme upoštevati le pravilno dimenzioniran sistem talnega ogrevanja, regulacija temperature, pač pa tudi ustrezen način uporabe – toplotno ugodje v posameznem prostoru – mikroklimatske razmere.  Temperaturni profil talnega ogrevanja po višini v prostoru je podoben idealnemu toplotnemu profilu.

7.

To je idealnim razmeram ogrevanja najbližje. Stara modrost pravi; noge naj bodo tople, glava pa hladna.« V resnici pa na temperaturni profil zelo vpliva oblika prostora, velikost in položaj oken na stenah. Poleg tega pa dodatna grelna telesa in ostalo.

Če ima prostor dobro toplotno izolacijo in velika okna se zrak pri tleh segreva in se dviga po strop. Istočasno pa se ohlajeni zrak ob hladnih oknih spušča na tla. S tem povzroči gibanje zračnih mas v območju nad tlemi. Te zračne mase se ogrejejo in se dvigajo po prostoru, oziroma ob notranjih stenah. Gibanje zraka je ravno obratno kot pri radiatorskem ogrevanju, pride do turbolenc zraka blizu tal, ki ga občutimo kot prepih, ki ga pri talnem ogrevanju ne bi pričakovali.

Poveča se lahko tudi vsebnost prašnih delcev v prostoru. To velja za obliko prostora pa tudi položaja v zunanjem pasu stavbe z velikimi okni. V prostorih, ki so običajne velikosti, z neprevelikimi okni, kuhinje, kabineti, kopalnice in hodniki teh težav ni. Tudi pri toplotno izolirani stavbi, ki ima v načrtu večje panoramsko okno  - steno mora projektant predvideti dodatno linijsko ogrevalno telo v tla.

ZA KONEC

 • Pri odločanju za talni sistem ogrevanja je treba upoštevati mnogo dejavnikov in njihov vpliv. Zavedati se je treba, da nekateri negativni vplivi talnega ogrevanja učinkujejo na mikroklimo v prostoru. Na njo učinkuje tudi radiatorsko ogrevanje.
 • Pravilno dimenzioniran sistem talnega ogrevanja in ob upoštevanju omejitve najvišje površinske temperature tal v posameznih tipih prostorov ne bo slabo vplival na zdravje. Če je temperatura tal previsoka lahko pride do krčnih žil.

8.

 • Bivalno ugodje pri talnem ogrevanju je dobro in zdravo, če deluje vse brezhibno.
 • Ob tem odpade strah pred revmatičnimi obolenji, krčnimi žilami, alergijami in podobnimi zdravstvenimi težavami. Pri nestrokovni izvedbi so lahko težave. Teh nevarnosti ni pri strokovnem pravilnem načrtovanem sistemu talnega ogrevanja in pri pravilni izvedbi. Poleg tega je upravljanje s sistemom talnega ogrevanja učinkovito, če se upoštevajo omejitve v temperaturi tal.
 • V starejših zgradbah, ki niso toplotno izolirane ne priporočamo talnega ogrevanja, ali pa ga moramo kombinirati z radiatorskim sistemom. Pregovor pravi;«Ni vse zlato, kar se sveti !« Načrtujmo preudarno !

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice, Titova c. 7. Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87.

Obveščamo vas da se bomo preselili v mesecu decembru 2012 na novo lokacijo Cesta Cirila Tavčarja 3 B, v pritličju vhod levo. To je stolpnica v kateri je »Krajevna skupnost Plavž« in »Lekarna Plavž«.

Pomembna številka je tudi 080 16 69 od ponedeljka do petka od 9.00 ure – 14.00 ure.

Prebrano 5332 krat Nazadnje urejano na sreda, 20 februar 2013 13:28

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave