Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2013 20

ENSVET: Brezplačno energetsko svetovanje za občane

Slovenski pregovor ne pravi zaman, »Ni ga čez dober nasvet.« Pregovor drži v mnogih primerih vsakdanjega življenja. Najdražja je šola v naravi, če se ne upoštevajo tuje izkušnje, pač pa se dela z lastnimi napakami. Posebno to drži v tehnični praksi, kamor spadata tudi »URE« učinkovita raba energije in »OVE« obnovljivi viri energije. To vse je predmet energetskega svetovanja »ENSVET«. To je celotno področje ogrevalne tehnike, gradbene fizike, stavb – toplotna zaščita, gradbena konstrukcija, toplotni mostovi, sončna energija, fotovoltaika, toplotne črpalke. Soproizvodnja toplote in elektrike – kogeneracija. Poleg tega pa še gospodinjski stroji in aparati. Zraven so še posamezni detajli, energenti, goriva, tehnični in gorljivi plini, lesna biomasa, tekoča in plinasta goriva.

Ker mnogi občani še niso seznanjeni z brezplačnim svetovanjem, ki ga vodi »MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR DIREKTORAT ZA ENERGIJO direktor g. Julijan Fortunat univ.dipl.inž.strojništva. Za področje zgornjegorenjskih občin: Jesenice, Bled, Gorje, Bohinj, Žirovnica in Kranjska Gora.

Pisarna je locirana v stolpnici Cesta Cirila Tavčarja 3B, levi vhod poleg Krajevne skupnosti Plavž. V pritličju stolpnice je tudi lekarna Plavž. Na novo lokacijo smo se preselili v drugi polovici meseca decembra leta 2012. Uradne ure so v torek in četrtek od 15.00 do 18.00 ure. Obisk tudi po dogovoru ! Telefonski odzivnik ob vsakem času, prijave na telefon 04 / 586 39 87 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Svetovanje je: BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA ZGRADBE, GOSPODINJSTVA, OBRT – OBČANE

Projekt svetovanja se izvaja že dvajset let izvajalec del je za Ministrstvo za infrastrukturo in okolje »Gradbeni inštitut ZRMK Ljubljana svetovalna služba: »ENSVET« Svetovanje se izvaja v 36 pisarnah po Sloveniji. Naslove svetovalnih pisarn mreže »ENSVET« ter podatke o njihovem delovanju dobite pri izvajalcu projekta telefon 01 / 280 84 01 ali na spletni strani www.ensvet.si

Pri projektu finančno sodeluje EKO SKLAD Slovenski okoljski javni sklad. Bleiweisova ul. 30, 1000 Ljubljana, telefon 01 / 241 48 20, telefax 01 / 241 48 60.

ENSVET energetsko svetovanje za občane

Za nasvet ni nikoli prepozno, posebno, če obnavljate stanovanje – hišo, gradite novo ali rešujete probleme povezane z rabo energije. Energetski svetovalec vam je pri tem zanesljiv pomočnik.

Kdaj je potreben obisk svetovalne pisarne ?

Znaki na obstoječih stavbah, ki vas opozarjajo za obisk pri energetskem svetovalcu:

 • Če porabite za ogrevanje preveč goriva, to je nad 15 litrov kurilnega olja ali nad 15 standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina na kvadratni meter m2 stanovanjske površine. To pomeni nad 150 KWh/m2 ogrevne površine stanovanja – hiše.
 • Prevelika poraba goriva ali električne energije – preveliki računi.
 • Izrabljene armature strojnih inštalacij in dotrajanost fasade ali stavbenega pohištva, toplotno neizolirane zunanje stene.
 • Rosenje okenskih stekel, prepih skozi okna – nihanje zaves.
 • Hladne obodne stene – vlažni zidovi, plesen ali srež na zunanjih zidovih.
 • Ledene sveče na žlebovih ali poledenel dohod – stopnice v hišo.
 • Razpadajoč star dimnik, temen gost dim, zastarela kurilna naprava.
 • Star ropotajoč oljni tlačni gorilnik.

Načrtovanje prenove stavbe ali novogradnje za katero menite, da boste dobili koristni brezplačni nasvet. svetovanje je neodvisno od proizvajalca in izvajalca del.

Vsi ti razumljivo »hvalijo svojo malho, kot vsak berač« in napeljujejo vodo na svoj mlin. Obisk svetovalne pisarne je potreben pri:

 • Odločitvi za izbiro energetsko učinkovitih sistemov in naprav.
 • Odločanje o toplotni zaščiti zunanjih sten z manj kot 15 cm debeline toplotne izolacije ali poševne streha, strop proti neogrevanemu podstrešju z manj od 25 cm, zasteklitev z manj kot troslojno steklo U max ≤ 1,2 W/m2 Kelvina.
 • Odločitev za izkoriščanje OVE solarne energije za pripravo tople vode – izbira sprejemnikov sončne energije, to je z lesno biomaso – peleti ali sekanci, poleni – vplinjanje lesa, ali toplotno črpalko zrak / voda, voda / voda ali zemlja / voda.
 • Če želite zgraditi sodobno nizkoenergijsko hišo, ali pasivno hišo z ustrezno toplotno zaščito in s centralnim prezračevalnim sistemom.

Izbirate pa lahko tudi sodobni način ogrevanja in ohlajevanja.

ENSVET je namenjen za nasvet !

Cene energetskih medijev so danes visoke, zato razmislek o učinkoviti rabi energije ni nepomemben. Saj le tako znižate stroške energentov z »brezplačnim nasvetom.« Bolj ste zadovoljni, ker je bivalno ugodje prijetnejše. Energetski svetovalci so usposobljeni za kvalitetne nasvete o najnovejših tehnologijah za gradnjo stavb, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, uporabo obnovljivih virov energije. Poleg tega pa tudi za gospodinjske stroje in aparate. Z brezplačnimi nasveti vam bomo pomagali znižati stroške za energijo in povečati bivalno ugodje. Smo usposobljeni za kvalitetno svetovanje, pomoč pri informiranju o novih tehnologijah za gradnjo stavb, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov. Svetujemo in informiramo za obnovljive vire energije.

Z izboljšanjem toplotne izolacije stavb, z uporabo sodobnih ogrevalnih naprav in večjo uporabo »OVE« na primer sonca, toplote iz okolice, lesne biomase prispevate k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo segrevanje planeta zemlje. Z temi ukrepi izboljšate bivalno ugodje, skupno s sodobnimi ogrevalnimi napravami. Z večjo uporabo »OVE« obnovljivih virov energije na primer: solarno energijo, toploto okolice, lesno biomaso pa prispevate delež k zmanjšanju emisij dimnih plinov in s tem zmanjšate segrevanje ozračja.

Z ukrepi URE učinkovite rabe energije dosežete sledeče učinke:

 • Toplotna izolacija zunanjih sten iz polne ali votličave opeke z debelino izolacije 12 – 15 centimetrov odvisno od toplotne prevodnosti materiala Λ v W/m Kelvina prihranite 12 – 13 litrov kurilnega olja na 1 m2 zidu ali 120 – 130 KWh/m2.
 • Zamenjava starih oken, ali oken z termopansko zasteklitvijo so sodobnimi energijsko učinkovitimi vam prihrani okoli 150 – 160  KWh/m2 okna ali 15  - 16 litrov kurilnega olja na leto. Izberite troslojno zasteklitev Uw ≤ 1,2 W/m2 Kelvina Ug = 0,7 – 0,8 W/m2 Kelvina.
 • Zamenjava starega toplovodnega kotla na trdna goriva ali prirejenega na kurilno olje s sodobnim na olje / plin in posodobitev regulacije sistema, vam prihrani letno do 30 % odstotkov goriva.
 • Vgradnja termostatskih ventilov na radiatorje lahko zmanjša porabo goriva – energije za 10 % odstotkov.
 • Hidravlično uravnoteženje večjih stanovanjskih zgradb; blokov – stolpnic z vgradnjo in nastavitvijo termostatskih ventilov vam prihrani do 30 % odstotkov ogrevalne energije. Samo termostatski ventili pa od 10 % do 15 % odstotkov.

S SSE sprejemniki sončne energije površine 6 do 8 m2 /kvadratnih metrov/ lahko prihranite letno tudi več kot 2500 KWh električne energije ali najmanj 350 litrov kurilnega olja.

Povečanje energetske učinkovitosti stavb pri ogrevanju je bila v letih:

 • Do leta 1980                           160 KWh/m2 leto
 • 1980 – 2002                                    110 KWh/m2 leto
 • 2002 – 2008                                    75 KWh/m2 leto
 • po letu 2008                                    50 KWh/m2 leto
 • Nizkoenergijske stavbe           30 KWh/m2 leto
 • Pasivne stavbe                       15 KWh/m2 leto

K ENSVET po brezplačen nasvet !

ENSVET Energetska svetovalna pisarna vam nudi strokovno, neodvisno in brezplačno svetovanje za:

 • Energetsko sanacijo stavb ali energetsko zasnovo novih gradenj.
 • Toplotno zaščito obodnih sten – ovoja zgradbe.
 • Izbiro oken in zasteklitve.
 • Izbiro ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav za vse energente.
 • Izbira sistema za prezračevanje stavbe ali naprav – sistema za hlajenje.
 • Regulacijo ogrevalnih naprav.
 • Oskrbo stavbe z energijo in uporabo obnovljivih virov energije.
 • Učinkovito uporabo tople vode in deževnice.
 • Izbiro energenta na dani lokaciji.
 • Nasveti za zmanjšanje porabe goriva.
 • Nakup in uporaba varčnih gospodinjskih strojev in aparatov.
 • Načini priprave tople sanitarne vode.
 • Pravilna uporaba UNP propana ali mešanice propan – butan.
 • Vodenje energetskega knjigovodstva v gospodinjstvu.
 • Informacija o JAVNIH POZIVIH EKO SKLADA J.S. RS ZA »URE IN OVE«.
 • Informacije o kreditih EKO SKLADA J.S. REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • Informacije o vseh problemih URE učinkovite rabe energije vgospodinjstvih.
 • Informacije o vseh problemih OVE obnovljivih virov energije v gospodinjstvih.

Pot do energetskega svetovalca je zelo enostavna. Ko se odločite za obisk energetske svetovalne pisarne, izjemoma tudi svetovanje na domu, pokličite po telefonu in se prijavite za razgovor. V energetski svetovalni pisarni Jesenice se prijavite na telefonski odzivnik  04 / 586 39 87 in sporočite svojo željo. Pokličemo Vas in se dogovorimo za obisk.

Energetsko svetovalno pisarno obiščete lahko v uradnih urah v TOREK ali ČETRTEK od 15.00 do 18.00 ure / od petnajste do osemnajste ure.

OBISK JE TUDI PO DOGOVORU. V IZJEMNIH PRIMERIH VAS OBIŠČEMO TUDI NA DOMU.

Priporočamo Vam, da se na obisk energetske svetovalne pisarne pripravite:

Podatke o stavbi – stanovanju – gradbeni konstrukciji, ogrevalnih napravah, porabi goriva ali ogrevalne energije. Osnovne mere stanovanjske hiše, gradbena konstrukcija; masivna, mešana, lesena itd. Morebitne ponudbe za izvedbo del, skice, prospekte itd. Po opravljenem razgovoru vam pošljemo domov poročilo o svetovanju z pomembnimi podatki in alternativnimi rešitvami. Nasvet bo uspešen ko ga boste sami ali s pomočjo strokovnjakov praktično realizirali. V ESP Jesenice je na voljo tudi ogled eksponatov, informacijski listi, zgibanke in druga strokovna literatura.

Z znanjem iz nasveta boste lahko postavljali izvajalcu del vprašanja in kontrolirali izvedbo del.

Dodatne ensvet aktivnosti

Energetski svetovalci sodelujejo redno v različnih oblikah izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Znanje o URE in OVE vam nudimo v obliki organiziranih strokovnih predavanj v šolah in krajevnih skupnostih. Občane obveščamo na Jesenicah in občinah s številnimi strokovnimi članki v občinskih glasilih, radiu TRIGLAV JESENICE in kabelski televizijski mreži TELESAT d.o.o.

Članki so tudi na spletnih straneh občin: JESENICE, ŽIROVNICA IN KRANJSKA GORA.

Letno število nasvetov ENSVET v Sloveniji je naraslo od leta 1999, od 2000 do leta 2010 na 6500 nasvetov. Rezultati so na Jesenicah vidni v mestu kamor pogledaš obnovljene stavbe – toplotno izolirane fasade, solarni kolektorji, toplotne črpalke itd. Pri tem tudi stolpnice niso nobena izjema, mnoge imajo nov dodatni toplotni plašč.

Izvedba del

Izberite kvalitetne izvajalce del, pozanimajte se za reference že opravljenih del. Prepričajte se, da bodo vgrajeni materiali kvalitetni, za ceno se pozanimajte pri več dobaviteljih. Z izvajalcem del sklenite pismeno ponudbo, ki bo vsebovala medsebojne obveznosti in termin zaključka del in način plačila. Dela v samo-izvedbi vam bodo prihranila znatna finančna sredstva. Poskrbite za nadzor nad opravljenimi deli, če jih izvajajo izvajalci del.

Katere so dodatne aktivnosti ENSVET – energetsko svetovalnih pisarn

Znanja o URE in OVE vam svetovalci posredujejo v obliki strokovnih člankov, radijskih oddaj, TV prispevkov v televizijski kabelski mreži in občinskih glasilih. Promocija so tudi radijske okrogle mize in predavanja za občane. Ta predavanja so lahko za občane ali šole.Občanom prav tako nudimo informacije in svetovanje pri javnih razpisih. Več informacij o načrtovanih in tekočih  JAVNIH POZIVIH EKO SKLADA J.S. REPUBLIKE SLOVENIJE lahko dobite na spletni

strani www.ekosklad.si v rubriki RAZPISI www.ekosklad.si/html/razpisi/razpisi.html

EKO SKLAD J.S.
Bleiweisova cesta 30, 1000 LJUBLJANA
Telefon 01 / 241 48 20, fax 01 / 241 48 60
e-pošta; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kje so energetske svetovalne pisarne ?

V Sloveniji so porazdeljene po pokrajinah. Na Gorenjskem so v KRANJU, ŠKOFJI LOKI, RADOVLJICI, TRŽIČU in na JESENICAH / Cesta Cirila Tavčarja 3B, stolpnica, v pritličju, kjer je Krajevna skupnost Plavž. Če imate naštete probleme in vprašanja Vas vljudno vabimo, da se oglasite v ENERGETSKO  SVETOVALNI PISARNI, da jih bomo rešili skupno v vaše zadovoljstvo. Promocijsko gradivo za ENSVET dobite v sprejemni pisarni UPRAVNE ENOTE JESENICE, sprejemni pisarni OBČINE JESENICE. Dostavljeno pa bo tudi sosednjim občinam.

Vse tehnične informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3 B, Jesenice. V stolpnici – levi vhod, zraven Krajevne skupnosti Plavž. V isti stolpnici kot Lekarna Plavž. Telefonski odzivnik 04 / 586 39 87 ob vsakem času brezplačno. Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

 

Energetski svetovalec
AVRELIJ RAVNIK

 

Prebrano 4366 krat Nazadnje urejano na sreda, 20 februar 2013 16:44

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave