Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

apr  2013 03

III. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 29.3.2013 objavilo v Uradnem listu RS, št. 27, stran 1030, III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.

Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

  • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,
  • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

  • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
  • usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
  • stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega:

  • 5.000.000 EUR za aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa (Namen A),
  • 3.000.000 EUR za aktivnosti iz točk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega razpisa (Namen B).

Kolikor razpisana sredstva na Namenu A oziroma Namenu B, ne bodo porabljena se lahko ostanek sredstev dodeli ostalemu namenu iz javnega razpisa.

Rok: Javni razpis je objavljen od 29. 3. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 17. 4. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure.

Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Prebrano 3459 krat Nazadnje urejano na sreda, 03 april 2013 16:13

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave