Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

apr  2013 04

ENSVET: Novosti pri termostatskih ventilih in uporaba – ravnanje z njimi

Sodobne ogrevalne tehnike si ne moremo predstavljati brez regulacije temperature, predtoka vode. Daleč so že časi, ko je pri starih kotlih reguliral dotok zraka temperaturni regulator /najbolj znan je bil SAMSON, zato se je to ime uporabljalo za te naprave. Pri malomarni nastavitvi te naprave so bile napake; Previsoka temperatura – verižica je preskočila ročico regulatorja. Če se je staknila verižica pa ni bilo dovolj zgorevnega zraka, zato kotel ni ogreval je tlelo v njem. Moderne regulacijske naprave, razvoj elektronike so regulacijo izpopolnile do visoke stopnje in zanesljivosti. Za regulacijo temperature v bivalnih prostorih je najbolj uporaben termostatski ventil. Ta naprava uravnava – regulira temperaturo v prostoru in jo uravnava po nastavljeni – želeni vrednosti.

PRIHRANEK OGREVALNE ENERGIJE S TERMOSTATSKIMI VENTILI JE DO 15 % ODSTOTKOV.

Pri tem moramo vedeti, da dvig temperature v prostoru za 1 stopinjo Celzija pomeni večjo porabo za 5 – 6 % odstotkov.

Na temperaturo zraka v prostoru ima vpliv; temperatura okolice, veter, toplotna prehodnost obodne konstrukcije stavbe. Poleg tega so tudi notranji vplivi, ki jih pogosto imenujemo »notranji viri toplote«.

 • Toplota, ki jo oddajajo ljudje v prostoru, saj vsak odrasel človek odda pri normalni aktivnosti približno 100 W toplotne moči.
 • Toplota razsvetljave in drugih gospodarskih aparatov, kot so hladilnik, štedilnik, radio in TV aparati, sesalniki za prah, likalnik itd.
 • Sončno sevanje skozi okna – pribitek toplote.

Zato je naloga regulacije – termostatskih ventilov, da lahko toploto notranjih virov izkoristimo za ogrevanje prostora. Od regulacije zahtevamo tudi, da vzdržuje čimbolj enakomerno temperaturo v prostoru. Temperatura v prostoru je odvisna od več dejavnikov od teh so najvažnejši:

 • Namembnost prostora, ki ga ogrevamo, dnevna soba, spalnica, hodnik, otroška soba, WC, kopalnica.
 • Istočasna uporaba prostorov je zelo redka.
 • Udobje bivanja stari, mladi v prostoru aktivni – neaktivni. Odvisno je od razpoloženja in zdravstvenega stanja.

Glavna naloga termostatskega ventila je natančno vzdrževanje stalne – nastavljene temperature v prostoru, kolikor je to tehnično mogoče. Poleg tega ima nalogo da varčuje z ogrevalno energijo.

Novosti pri termostatskih ventilih

Napredek pri regulaciji s termostatskimi ventili je tudi že v naših krajih. Na tržišču so pametni brezžični termostatski ventili – ventilne glave. Te se lahko montirajo  na obstoječi termostatski ventil.

Brezžična pametna regulacija ventila – ogrevanja je:

 • Prilagodljiva regulacija ogrevanja preko računalnika, interneta in pametnega telefona – daljinsko brezžično.
 • Brezžično krmiljenje vseh naprav / brez posegov v električne ali vodovodne inštalacije /.
 • Prihranek pri ogrevanju.
 • Uporabniku prijazen spletni vmesnik.
 • Enostavna montaža.
 • Nizka cena naložbe.

Obstajata dve verziji regulacije / trgovsko ime MAXI – flexibie heating control via smartphone / regulira daljinsko termostatske ventile ne more obtočne črpalke. V tem primeru se izbere druga verzija / Home Matic / ta pa lahko regulira tudi obtočno črpalko. Brezžični regulator termostatske glave je idealen za stanovanja, kjer se ne krmili z obtočno črpalko. Temperaturo v prostorih si lahko poljubno prilagajamo. Z optimalno regulacijo v odsotnosti z znižanjem temperature v prostorih, ko to ne potrebujemo /odstotnost, ponoči / se zniža poraba. Upravljanje s sistemom je enostavno, ker ga lahko  uporabljamo preko spleta, ta pa izvrši ukaz do elektronskih glav na termostatskem ventilu. Pogoj za nastavitev je dostop do interneta, poznavanje je potrebno računalništva. Posredovanje ukazov elektronski glavi / trg. MAXI Kocki / je enostavno. Upravljanje je tudi preko sistema programske opreme windows ali pa na operacijski sistem OSX, če imamo Apple-ov računalnik. Upravljanje je mogoče tudi preko sodobnih mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android ali IOS. Upravlja se lahko celotna hiša ali pa posamezni radiator, to je za prostor. Na spletni portal z uporabniškim imenom in geslom lahko dostopamo preko računalnika ali pametnega telefona (smartphone). Interni portal je vključen v ceno za dve leti brezplačno. Po preteku pa se ga podaljša za 3 leta. Cena je 5 EUR. Nastavi se lahko program za celo tedensko ogrevanje. V glavi je digitalni prikaz v številkah, to je na vseh ventilih glavah.

Omogoča tudi preklop med programi:

 • Tedenski oziroma avtomatsko delovanje.
 • ECO delovanje vključimo, ko smo daljši čas odsotni.
 • Comfort, kateri je namenjen večjemu udobju.
 • Ročni način, če trenutno želimo imeti neko drugo temperaturo v prostoru.

Sistem deluje za 10 prostorov in za 50 elektronskih glav / trg. ime MAXI /.

Radiatorski termostat – glava

Je glavni element saj se montira direktno na ventil radiatorja. Ta element je baterijsko napajan deluje pa brezžično.

 • Enostavno se montira na obstoječe.
 • Velikost priključka ustreza radiatorskim ventilom M 30 x 1,5, to je za večino blagovnih znamk.
 • Omogoča nastavitve temperature preko glave KOCKE.
 • Omogočeno je ročno upravljanje temperature.
 • Tedenski program nastavitve z možnostjo 13 preklopov na dan – časovnih.
 • Funkcija boost za takojšnje delovanje.
 • Funkcija no – frost, ki omogoča, da se ventil samodejno odpre toliko, da prepreči zmrznitev.
 • Možnost razširitve sistema s kontaktnim oknom.
 • Samodejno znižanje temperature pri odprtju okna.
 • Velik osvetljen zaslon na glavi – KOCKI – ventila.
 • Brezžična povezava – komunikacija.

ECO GUMB

Je nadzorovani odhod od doma, ko odidemo od doma za daljši čas – časovna obdobja. Pritisnemo ECO gumb, ki vklopi varčni sistem delovanja;

 • varčevanje na vseh termostatskih ventilih z enim ukazom,
 • dolga doba baterije 5 let,
 • enostavna povezava z novejšimi stikali,
 • brezžična nastavitev, brez povezav.

Ventilna glava je v obliki kocke in ne klasičnih glav. Na eni strani kocke je display velikosti čez celo kocko z velikimi številkami. Na zadnjem delu je okroglo randirano kolo za ročne nastavitve. Proizvajalec reklamira ceno pametne ventilne glave KOCKE z investicijo 3 – 5 EUR / m2 prostora in prihrankom 25 % odstotkov.

Klasični termostatski ventili nastavitve regulacije in notranja prednastavitev

V bivalnih in delovnih prostorih želimo imeti določeno temperaturo, ki jo potrebujemo za razne dejavnosti. Samo centralna regulacija v večji zgradbi ne zagotavlja želene temperature v vseh prostorih. Regulacija je običajno centralna za celo zgradbo in se prilagaja zunanji temperaturi. Temperaturo posameznih prostorov pa uravnava le lahko lokalna regulacija. Regulacija z ročnimi ventili je groba in energijsko ne prinese željenih prihrankov. V večini evropskih držav imajo že predpise, ki zavezujejo porabnike, da vgradijo termostatske ventile. Ta investicija se hitro povrne saj so prihranki energije do 15 %. Na temperaturo zraka v prostoru vpliva več dejavnikov; zunanji so temperatura okolice, veter, toplotna prehodnost obodnih sten, oken in stropa.

Notranji vplivi pa so, imenovani tudi notranji vir toplote:

 • toplota razsvetljave, gospodinjskih aparatov, štedilnik, radio, TV sprejemnik, sesalec, likalnik,
 • sončno sevanje skozi okna stanovanja,
 • toplota, ki jo oddajajo živa bitja, ljudje, živali  v prostoru.

Odrasel človek pri normalni aktivnosti v prostor odda 100 W. Naloga regulacije v prostoru je, da prilagaja delovanje grelnika – radiatorja, tudi z upoštevanjem notranjih virov toplote v prostoru. Poraba toplotne energije je odvisna od željene temperature v prostoru, višja temperatura – višja poraba goriva. Za 1 ° Celzija višja temperatura v prostoru poveča porabo ogrevalne energije za 5 do 7 %. Od regulacije pričakujemo, da bo vzdrževala čim bolj enakomerno temperaturo v prostoru.

Temperatura v prostoru je odvisna od sledečih dejavnikov:

 • v bivalnih prostorih dnevni sobi, otroški sobi je višja. Na hodnikih, spalnici pa nižja. Najtoplejši prostor v stanovanju je kopalnica.
 • Vse prostore ne uporabljamo istočasno, zato moramo imeti možnost, da z regulacijo nastavimo želeno temperaturo.
 • Udobje v prostoru je odvisno od vsakega posameznika, njegove aktivnosti, počutja, zdravstvenega stanja ter starosti.

Od termostatskega ventila se zahteva; čim bolj natančno vzdrževanje temperature v prostoru, še zadovoljivo bivalno ugodje in najmanjšo možno varčno porabo ogrevalne energije.

TO NALOGO TERMOSTATSKI VENTILI OPRAVLJAJO MNOGO BOLJE, KOT STANOVALCI Z ROČNO REGULACIJO VENTILOV.

Sestavni deli – termostatskega ventila

Sestavljen je iz ohišja ventila, tipala, ki zazna temperaturo zraka v prostoru, regulatorja, vretena in zapirala pretoka ogrevne vode. Kovinski tulec v ventilni glavi je oblikovan kot kovinski meh, ali pa je vanj vgrajena membrana, predstavlja tipalo za temperaturo. V njem je snov, ki ob spremembi temperature spreminja prostornino. Ta snov je lahko; kapljevina, mešanica voskov ali plin. Meh ali pa membrana se pri spremembi temperature – prostornine premakne in vpliva na vreteno, ta pa prenese premik na vzvod ventila. Če se temperatura v prostoru poviša, se ventil zapre, ob znižani temperaturi pa se odpre. Sili, ki v termostatski glavi pritiska na vreteno ventila, nasprotuje – vzdržuje ravnovesje sila vzmeti, ki je vgrajena na vretenu. Ta vzmet vrne vreteno ob znižani temperaturi v prostoru v začetni – odprti položaj. Regulator ventila ali termostatska glava, ki je običajno tudi tipalo temperature, primerja temperaturo zraka v prostoru z nastavljeno vrednostjo in z odpiranjem – zapiranjem ventila uravnava – regulira dotok vode v radiator. Na regulatorju nastavimo želeno vrednost za temperaturo v prostoru. Regulacijo želene temperature nastavljamo z obračanjem termostatske glave na označene številčne ali simbolne vrednosti. Vsak termostatski ventil – glava ima priložena navodila, kateri temperaturi odgovarjajo oznake – številke na glavi. Termostatske glave posameznih proizvajalcev se razlikujejo po oznakah in simbolih za nastavitev. Vsem je pa skupna oblika glave ventila, ki ima odprtine – reže, da okoliški zrak obkroža temperaturo tipala. Posebnost nekaterih proizvajalcev je, da so navodila v velikosti poštne znamke odtisnjena na ventilni glavi. Upravljanje termostatskega ventila tako postane uporabnikom z manj tehničnega znanja lažje. Navodila v prilogi se večkrat izgubijo, nastavitve pa pozabijo, zato postane regulacija prava uganka. Nastavitev z vgrajenimi simboli na številčni skali je zelo enostavna na primer * /zvezdica/ pomeni minimalni pretok temperature okoli 6 ° Celzija proti zmrzovanju. Temni krog pomeni nočno temperaturo nastavitev 1,5 na skali je okoli 14 ° Celzija. Nastavitev na oznako »sonce – dan« na številki skale okoli 3 pomeni temperaturo 20 ° Celzija. Najbolj se točno nastavi termostatska glava ventila na označeni položaj – številko, po izmerjeni temperaturi pri ventilni glavi. Vodilni tudi proizvajalci termostatskih ventilov so: Danfoss, Oventrop, Honeywell, Herz in Heimeier. Od domačih pa je proizvajalec Armal Maribor.

Zakaj je namenjen termostatski ventil?

Namenjen je za lokalno regulacijo temperature v posameznem prostoru, hiši, stolpiču, bloku in stolpnici. Tako, da je lokalna temperatura v prostoru nastavljena po želji in potrebi. Glavni namen vgradnje termostatskih ventilov je večje bivalno ugodje in varčevanje s toplotno energijo.

Način delovanja termostatskega ventila?

Termostatski ventil je proporcionalni regulator, ki deluje brez pomožne energije. Regulira posamezno grelno telo – radiator. To pomeni, da je hod ventilnega vretena premo-sorazmeren spremembi temperature v prostoru. Celotno območje regulacije se imenuje proporcionalno območje ventila označeno z Xp. Ta določa kakšna je sprememba temperature, koliko stopinj Celzija je potrebno za celoten hod ventilnega vretena. To je položaj odprto – zaprto.

Praktično pomeni to:

Na termostatski glavi so običajno številke od 0 * 1 do 5. Če je ventilna glava nastavljena na 3 to je 20 ° Celzija v prostoru. V primeru, da je dejanska temperatura 22 ° Celzija, je ventil popolnoma zaprt, pretoka tople vode ni. Pri temperaturi v prostoru 18 stopinj Celzija je ventil popolnoma odprt, pretok ogrevne vode je 100 %.

Ko izbirate termostatske ventile za regulacijo ogrevanja prostorov je treba paziti na izbiro proporcionalnega območja. Če je to področje preozko so velika nihanja, saj ventil ob najmanjši spremembi hitro reagira. Če je to območje preširoko so odstopanja – zakasnitve pri delovanju ventila prevelike. Termostati so običajno pri proizvajalcu umerjeni na proporcionalno območje 2 K. Strokovna izbira in dimenzioniranje ventila je še kako potrebno. Pri določanju je treba upoštevati tehnične pogoje; pretok vode, padec tlaka in možnosti vgradnje namestitve ventila.

Pri izbiri ventila je treba upoštevati:

količino vode za ogrevanje, diagram za padec tlaka za dimenzioniranje in izbiro termostatskega ventila. Sistem, ki ima vgrajeno pred-regulacijo z ročnimi ventili moramo te nastaviti, da zagotovimo minimalne padce tlakov.

Samo vgrajeni termostatski ventili brez ustrezne centralne regulacije ogrevnega sistema, ne jamčijo še ustrezne temperature. Primer; prenizka temperatura ogrevne vode, temperatura v prostoru ne more biti dosežena ob popolnoma odprtih ventilih .

Poznamo dva različna tipa termostatskih ventilov:

 • tipalo temperature je vgrajeno v termostatsko glavo, to je najobičajnejši način izvedbe,
 • tipalo temperature je ločeno vgrajeno in je s termostatsko glavo povezano s kapilarno cevko.

Ta tip je namenjen za montažo tam, kjer okoliški zrak ne more normalno delovati na tipalo, ventil na grelnem telesu, vpliv razvodnih inštalacij v kotu itd.

Najnovejše termostatske glave imajo vgrajene male procesne računalnike, ki omogočajo nastavitev delovanja za vsak dan ali teden. Taka glava deluje samodejno po programu. Uporabnik pa prilagaja svoje bivalne navade programu z ročno nastavitvijo položaja – temperature.

Strokovna vgradnja termostatskih ventilov kje in kako?

Preden sprejmemo odločitev za vgradnjo ventilov moramo upoštevati in vedeti;

 • mnenje strokovnjaka o primernosti zamenjava ročnih ventilov s termostatskimi. Pri stanovanjskih blokih – stolpnicah je treba kontrolirati tlačne razmere in po potrebi hidravlično uravnotežiti sistem. To pomeni, da bo vsak radiator prejel zadostno količino ogrevne vode.

Navodila za vgradnjo termostatskih ventilov!

 • Tipalo mora biti postavljeno tako, da je dostop okoliškega zraka neoviran. Če je tipalo založeno ali zaslonjeno z zavesami, pohištvom in oblogami na primer; perilo, ali je v zidni niši, potem tipa temperaturo, ki je višja od prostora.
 • Zelo je važno, da radiator ne vpliva – seva na tipalo. Velika razlika med temperaturo zraka v bližini tipala in temperaturo zraka v prostoru je pogost vzrok nepravilnega delovanja ventila. Tipalo mora biti oddaljeno najmanj 5 centimetrov od prvega člena radiatorja, segati pa mora v prostor, ne sme biti pod okensko polico.
 • Od okenske police mora biti oddaljeno najmanj 20 centimetrov, od zidu v okenski niši pa najmanj 15 centimetrov. Če teh mer ni mogoče doseči je treba vgraditi daljinsko tipalo. To ne sme biti vgrajeno tako, da posije nanj sonce, ali da je v bližini izvor toplote.
 • Vgradnja termostatskih ventilov – glav mora biti vedno vodoravna. Navpično vgrajena glava čuti vpliv dvigajočega zraka od cevi – ventila.

Nepravilna vgradnja je:

 • ventilna glava je montirana pokonci v ravni dovodni cevi,
 • ventilna glava je montirana pokonci v navpični dovodni cevi,
 • ventilna glava je montirana pri navpični cevi v nasprotni smeri in ne pravokotno na radiator – oddaljenost od zida je premajhna.

Pravilna nastavitev temperature na glavi termostatskega ventila

Na termostatski glavi so vtisnjene oznake položaja, ki odgovarjajo želeni temperaturi v prostoru. Vsak izdelovalec ventilov mora priložiti navodilo za nastavljanje temperature. Katera oznaka odgovarja določeni temperaturi v prostoru ?

Termostatski ventili so lahko v dveh izvedbah:

 • zaprejo se delno, imajo proti-zmrzovalno zaščito – nastavitev. Ta je označena z * /zvezdico/ in je to začetna oznaka nastavitve. Pri večini termostatskih glav – tipal pomeni vsaka oznaka območje za 2 do 3 K.

Informativni položaji na glavi ventila odgovarjajo temperaturi okoliškega zraka.

0                                     *                        1                 2                3            4                5

ZAPRTO                    8° C               12° C         16 ° C        20 ° C       24° C        28 ° C

                        Proti zmrzovanju

Termostatski ventil – glavo nastavimo kontrolno na sledeč način:

 • Na primerno mesto ob glavi namestimo termometer.
 • Ne odpiramo oken ali vrat v času nastavitve.
 • V bližini termometra ne sme biti toplotnih izvorov ali sevanja.
 • Na termostatski glavi nastavimo vrednost 3, ki je ekvivalentna 20 ° Celzija. Kontroliramo temperaturo po termometru v bližini, če ta ne kaže željeno premaknemo termostatsko glavo za pol stopinje – oznake vmesne navzdol ali navzgor.

Postopek ponavljamo dokler se ne izenači temperatura prostora z nastavitvijo na glavi. Zapomnimo si izmerjene položaje in tako imamo vedno željeno nastavitev po merjeni oznaki. Nastavimo na pravilni položaj na primer 21 stopinj Celzija ventilno glavo in jo potem ne premikamo – popolnoma odpiramo. To je brez smiselno, ker je ventil v tem položaju že popolnoma odprt. Tako ostane dokler ne doseže temperatura v prostoru nastavljene vrednosti. Pri premikih nastavitvi višje pa je poraba energije večja – višja temperatura.

Nastavitev in pravilno ravnanje – nasveti !

 • Z ventilom – glavo ne ravnajte grobo.
 • Ne vrtite ga preko končnih oznak.
 • Poleti po prenehanju ogrevanja, ga odprite maksimalno na oznako 5 ali 6, če jo ima. Tako preprečite, da bi se sedež ventila zaradi dolgotrajnega zaprtega položaja poškodoval – spoprijel – vodni kamen,umazanija v cevovodih.
 • Termostatska glava mora biti čista, zato jo je treba občasno očistiti z mehko krpo, tudi med režami, da je mogoč dober pretok zraka.

Termostatski ventili vam prihranijo do 15 % energije za ogrevanje. To je najcenejši varčevalni ukrep, hidraulično uravnoteženje je še bolj učinkovito, vendar dražji ukrep – izvedena skupaj in računalniško nastavljena predstavljata popolno sanacijo ogrevanja večstanovanjskih stavb.

Javni poziv eko sklada subvencionira samo še hidraulično uravnoteženje več stanovanjskih stavb z vgradnjo termostatskih  ventilov.

INFORMACIJE telefon 01 / 241 48 20

Javni razpis za finančne spodbude za »ure in ove« od Občine Jesenice

Pod J. Vgradnja termostatskih ventilov v obstoječih stavbah. Subvencija je 15 EUR na ogrevalo, vendar ne več kot 20 % vrednosti izkazane z računom izvedbe.

Informacije telefon 04 / 586 92 46.

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 3 B. Pisarna je v stolpnici, levi vhod, poleg Krajevne skupnosti Plavž. V isti stolpnici je tudi Lekarna Plavž. Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 ure. Ob vsakem času pa deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87. Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

Prebrano 11193 krat Nazadnje urejano na četrtek, 04 april 2013 15:22

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave