Obvestila za javnost

nov  2014 21

Poročilo z 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Na včerajšnji 2. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 12 točk, med katerimi je bila najpomembnejša prva obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2015. Na seji so svetniki sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata enega od članov Občinskega sveta in hkrati predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ter potrdili Miho Rebolja za poklicnega podžupana občine Jesenice.

Na seji so bili potrjeni Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2015 v višini 0,0598 €, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2015 v višini 0,001484 € ter Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2015, ki znaša 855,08 €.

Svetniki so obravnavali tudi predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2015 in predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015. Oba predloga so potrdili.  Potrdili pa so tudi predlog Letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015, kjer Občina Jesenice načrtuje prodajo presostatične hale, pridobljene v letu 2013 z namenom pomoči društvom, ki zaradi obnove Športne dvorane Podmežala niso mogla izvajati treningov in tekmovanj. Presostatična hala bo predmet prodaje na podlagi metod javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.

Svetniki so se največ časa zadržali pri prvi obravnavi proračuna občine Jesenice za leto 2015, pri kateri je vodja Oddelka za finance, plan in analize Brigita Džamastagič svetnikom najprej predstavila obliko in vsebino proračuna za leto 2015. Obširnejša razprava se je razvila o predlogu enega od svetnikov, da se odločanje o točki prestavi na naslednjo sejo, ki ga je argumentiral z mnenjem, da so svetniki o vsebini proračuna premalo seznanjeni in da je sestavljen le na podlagi predvidevanj, zato o njem težko odločajo. Svetniki so imeli o tem predlogu deljena mnenja, na koncu pa je bil sprejet sklep, da se odločanje o prvi obravnavi proračuna občine Jesenice za leto 2015 prestavi na decembrsko redno sejo Občinskega sveta.

Pri točki Volitve in imenovanja so svetniki obravnavali kar 6 podtočk. Znotraj teh so potrdili mandat predstavnici Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Gorenjske lekarne, mag. Rini Klinar, predstavniku Občine Jesenice v Svetu Srednje šole Jesenice, Ahmedu Pašiću, ter novim članom Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice, Žigi Jerebu, Primožu Reškovacu, Nataši Harej in Jani Rozman. S tajnimi volitvami so bili izvoljeni člani Nadzornega odbora Občine Jesenice za mandat 2014–2018 v sestavi Edina Džamastagič, Rajko Skubic, Vojko Otovič, Maja Križnar, Ernest Poženel, Vladanka Lovič in Franc Rožič, Občinski svet pa je podal tudi soglasje k županovi odločitvi, da bo Miha Rebolj od decembra dalje funkcijo podžupana opravljal poklicno.

Ker je član Občinskega sveta Zoran Kramar v tem tednu Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice obvestil, da je stalno prebivališče prijavil v Mojstrani (občina Kranjska Gora), je zaradi izgube volilne pravice Občinski svet (po predhodni obravnavi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) sprejel ugotovitveni sklep, da Zoranu Kramarju preneha mandat občinskega svetnika, hkrati pa tudi mandat predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Njegovo mesto v Občinskem svetu bo po potrditvi mandata s strani Občinskega sveta nasledil naslednji kandidat, ki je na lokalnih volitvah 2014 kandidiral na listi Socialnih demokratov v 1. volilni enoti, kandidata za predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe pa bo, glede na dogovor z začetka mandata s predstavniki političnih strank in list, določila politična stranka SD in ga predlagala v potrditev Občinskemu svetu.

Prebrano 1498 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 21:34

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave