Obvestila za javnost

dec  2014 24

Poročilo z nadaljevanja 2. redne in s 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Občinski svet Občine Jesenice je včeraj opravil dve seji, in sicer je bilo na sporedu nadaljevanje 2. redne seje, ki je bila novembra prekinjena pri točki prvi obravnavi proračuna za leto 2015, ter 3. redna seja. Na začetku so svetnike že tradicionalno obiskali skavti in skavtinje z Jesenic in Breznice, ki so županu prinesli luč miru iz Betlehema.

Občinski svet je drugo redno sejo zaključil s potrditvijo predloga proračuna Občine Jesenice za leto 2015 v prvi obravnavi. Druga obravnava proračuna bo tako na vrsti prihodnji mesec, v vmesnem času pa se bo občinska uprava opredelila do vseh predlogov, ki so bili posredovani v času javne razprave. Ker Občina ob koncu leta še nima sprejetega proračuna za naslednje leto, je župan svetnike obvestil, da je podpisa sklep o začasnem financiranju, ki bo veljal do sprejema proračuna.

Tudi na tretji seji, ki se je začela po kratkem predahu, so svetniki potrdili vse predlagane sklepe, ki so jih obravnavali v sklopu osmih točk dnevnega reda.
Ena pomembnejših točk je bila Podaljšanje urbanistične pogodbe št. 351-101/2006 – območje Hrenovice. Predlog podaljšanja sta svetnikom predstavila mag. Gregor Žvipelj, direktor Anepremičnin d.o.o., in Nikolaj Fišer, direktor Aleasinga d.o.o..  Predmet urbanistične pogodbe je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Hrenovice, ki vključuje izgradnjo večstanovanjskih objektov, dovozne poti in nadhoda ter pridobitev njihovega uporabnega dovoljenja. Svetniki so s potrditvijo podaljšanja omogočili, da bo investitor januarja 2015 nadaljeval z deli in, po besedah mag. Žviplja, do septembra 2015, pridobil uporabno dovoljenje.
Svetniki so sprejeli tudi Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice. Občina je z ureditvijo v odloku določila lokalno gospodarsko javno službo pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali kot obvezno gospodarsko javno službo ter določila, da se javna služba izvaja s podelitvijo koncesije. Na podlagi odloka bo tako v prihodnjih mesecih objavljen javni razpis za podelitev le-te.
Občinski svet je obravnaval tudi predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Znotraj te točke je soglašal z izločitvijo enote Slovenskega planinskega muzeja iz javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, s tem, da bo potrebne akte v zvezi s prenosom Slovenskega planinskega muzeja na Narodni muzej Slovenije obravnaval takoj po sprejemu Sklepa Vlade RS o Spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije.
Svetniki in svetnice so obravnavali tudi Predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve 2014. Na podlagi Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Jesenice, ki je bil sprejet na 37. redni seji, dne 19. 6. 2014, so potrdili predlog povračila stroškov za 3 županske kandidate in 8 strank oziroma list, ki jim pripada povračilo na podlagi tega sklepa.
Svetniki so potrdili tudi člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice za naslednji mandat. Člani so postali Zorica Kos, Vinko Lavtižar, Aleksander Jernejc, Aleš Koželj, Barbara Dežman, Matjaž Gale, Primož Turk, Blaž Knific in Miroslav Volmajer.
Na dnevnem redu seje je bil tudi predlog ukinitve videosnemanja sej Občinskega sveta. Po daljši razpravi je pretehtala odločitev, da se glede na trenutno finančno situacijo videosnemanje z naslednjim letom ukine in se preko spletne strani občine Jesenice izvaja le še zvočni prenos sej.
Tretjo sejo občinskega sveta so svetniki in svetnice, kot običajno, zaključili z vprašanji in pobudami.

Prebrano 1244 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 21:30

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave