Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Svet KS Plavž se je dne 25. 1. 2023 sestal na svoji 2. redni seji.

Številka:             040-3/2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice poziva politične stranke, druge organizacije občanov s sedežem v občini Jesenice ter občane občine Jesenice, da vložijo predloge za imenovanje - zamenjavo enega člana Občinske volilne komisije.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 26. redni seji dne 23. 6. 2022 imenoval Občinsko volilno komisijo Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 – 2026. Ker je eden od članov podal odstopno izjavo, je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice.

1.    LETOVANJE V APARTMAJSKEM NASELJU IN KAMPU TERME ČATEŽ je organizirano brez obveznih terminov, vendar minimalno dve (2) nočitvi. V prijavnici izpolnite želeni datum in čas letovanja (od-do). Organizirano je bivanje v apartmajskem naselju in kampu preko celega leta. V okviru razpisa za zaposlene in upokojence Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, se prijave zbirajo za obdobje od 26. 4. do 30. 9. tekočega leta, po tem roku se prijave zbirajo glede na proste kapacitete.

Ceni za uporabo počitniške enote sta:

  • zaposleni in upokojenci Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica 50,00 €/dan
  • zunanji uporabniki 60,00 €/dan.

V ceni je vključeno bivanje ter dnevno do 6 (šest) kopalnih kart, ki omogočajo 2 (dva) časovno neomejena vstopa v zimsko ali poletno Termalno riviero (odprta predvidoma od konca aprila do začetka oktobra). Objektu pripada toliko kopalnih kart dnevno, kolikor gostov prenočuje v objektu, vendar največ 6 (šest). Izdajanje kopalnih kart je pogojeno s prijavo bivanja/prenočevanja na recepciji Apartmajev in Kampa.

 

Informacije o prostih kapacitetah na kontaktu.

Uporabne povezave