Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jan  2023 30

Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje enega člana Občinske volilne komisije

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/16) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za vložitev predlogov za imenovanje enega člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice
za mandatno obdobje 2022 – 2026

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice poziva politične stranke, druge organizacije občanov s sedežem v občini Jesenice ter občane občine Jesenice, da vložijo predloge za imenovanje - zamenjavo enega člana Občinske volilne komisije.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 26. redni seji dne 23. 6. 2022 imenoval Občinsko volilno komisijo Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 – 2026. Ker je eden od članov podal odstopno izjavo, je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice.

Zbiranje predlogov za člane občinske volilne komisije in pravila za sestavo občinske volilne komisije:

Zakon o lokalnih volitvah v 35. členu določa, da: »Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov«.

Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta. Priporočljivo je, da predsednik in namestnik predsednika občinske volilne komisije nista člana političnih strank oz. da nista politično aktivna. Glede ostalih članov občinske volilne komisije in njihovih namestnikov pa je potrebno upoštevati sorazmerno zastopanost po političnih strankah.

Predloge za predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike članov lahko podajo politične stranke, druge interesne organizacije in občani.

Zakon o volitvah v državni zbor, ki se na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah smiselno uporablja na lokalnih volitvah, določa tudi:

Občinski svet mora pri imenovanju občinske volilne komisije upoštevati rezultat volitev v občinski svet iz leta 2022 oziroma sedanjo sestavo občinskega sveta. Pri imenovanju članov občinske volilne komisije in njihovih namestnikov se morajo najprej upoštevati predlogi političnih strank in neodvisnih list, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občinski svet izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov, pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in krajevnih skupnosti, tako da je zagotovljena politično pluralna sestava volilne komisije. Če predlogov ni, ali jih je premalo, se za manjkajoče člane in njihove namestnike določijo uradniki, zaposleni v organih občinske uprave ali državne uprave.

Integriteta članov občinske volilne komisije

Ni v neposrednem nasprotju z zakonom, če je predsednik ali član občinske volilne komisije zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata oz. s kandidatom živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, vendar pa je treba v vsakem posameznem primeru presoditi, ali gre za okoliščine, ki bi v očeh zunanjega opazovalca lahko predstavljale videz nasprotja interesov, in s tem obremenile postopek ali odločitev z etičnimi vprašanji.

Člani občinske volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo in ne morejo biti določeni za predstavnika ali zaupnika liste kandidatov. Članstvo v občinski volilni komisiji je nezdružljivo tudi s članstvom v nadzornem odboru občine.

Posredovanje predlogov

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • naziv in naslov predlagatelja kandidature in njegov podpis,
  • osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj stalnega bivališča),
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata,
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata (soglasje je priloga javnega poziva) ter
  • izjavo o obdelavi osebnih podatkov kandidata (izjava je del soglasja).

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 13. 2. 2023 do 15. ure (kasneje prejeti predlogi ne bodo upoštevani).

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Predlog za imenovanje člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice«.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 233 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prebrano 258 krat Nazadnje urejano na petek, 03 marec 2023 14:11

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave